Normontwerp voor de bepaling van fosfor in dierlijke mest ter commentaar gepubliceerd

12-08-2019 Het normontwerp voor de bepaling van fosfor in dierlijke mest is ter commentaar gepubliceerd. De commentaarperiode voor het nieuwe ontwerp van NEN 7435 is geopend en loopt tot en met 31 oktober.

De bepaling van het gehalte aan fosfor in destruaten is eerder vastgelegd in het tweede normontwerp NEN 7435:1998. De methode was op dat moment nog niet gevalideerd voor stapelbare mest. Het tweede normontwerp is destijds wel opgenomen in de wetgeving en de herziening is in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgesteld. De werkgroep ‘Dierlijke mest’, die onder de normcommissie ‘Meststoffen’ valt, heeft hieraan gewerkt.

Wijzigingen

Ten opzichte van het tweede normontwerp NEN 7435:2019, zijn de volgende zaken in het derde normontwerp gewijzigd:

  • De validatie van verschillende matrices en de toevoeging van prestatiekenmerken.
  • De toevoeging van de analysemethoden voor 'continuous flow analysis' (CFA) en ‘discrete analyzer’ (DA).

Het normontwerp beschrijft drie methodes voor de bepaling van het gehalte aan fosfor in destruaten van dierlijke mest en mestproducten. Het normontwerp is van toepassing op alle destruaten die volgens NEN 7433 zijn verkregen.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot en met 31 oktober 2019 commentaar indienen op het derde normontwerp NEN 7435 via normontwerpen.nen.nl.

Alle commentaren worden door de werkgroep 'Dierlijke mest' verwerkt. Naar verwachting wordt de definitieve versie van NEN 7435 in december 2019 gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces neem contact op met Ilse Heeremans, Consultant Agrofood & Consument, telefoon 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop