Normontwerpen analysemethoden van mycotoxines ter commentaar

28-10-2015 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN nieuwe Europese normen voor de analysemethoden van mycotoxines in levensmiddelen. Onlangs zijn hiervoor twee normontwerpen gepubliceerd. Belanghebbende partijen die met eetbare plantaardige olie, of met graan(producten) voor zuigelingen en kinderen werken, kunnen tot 8 december a.s. commentaar indienen op deze normontwerpen.

Mycotoxines zijn stofwisselingsproducten van schimmels. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn bij inname door de mens, daarom is het van belang het gehalte aan mycotoxines in voedingsmiddelen goed te kunnen bepalen.

De gepubliceerde normontwerpen beschrijven analysemethoden voor de bepaling van zearalenone in eetbare plantaardige oliën en van T-2 en HT-2 toxines in granen en graanproducten voor zuigelingen en jonge kinderen. Als analysetechniek wordt vloeistofchromatografie met (tandem) massaspectrometrische detectie (LC-MS/MS) gebruikt. Deze techniek is zeer specifiek, heeft een hoge gevoeligheid en een brede toepasbaarheid. De prestatiekenmerken van deze methode voldoen aan de eisen uit Europese wetgeving, waardoor de methodes uitermate geschikt zijn om gebruikt te worden bij handhaving van Europese wetgeving voor voedselveiligheid.

De normen

Het gaat om de volgende normontwerpen:

  • NEN-EN 16924:2015 Ontw. ‘Foodstuffs - Determination of zearalenone in edible vegetable oils by LC-FLD or LC-MS/MS’
  • NEN-EN 16923:2015 Ontw. ‘Foodstuffs - Determination of T-2 toxin and HT-2 toxin in cereals and cereal products for infants and young children by LC-MS/MS after SPE cleanup’

De ontwikkeling van deze normen wordt uitgevoerd onder Nederlands projectleiderschap binnen CEN/TC 275 ‘Food analysis - Horizontal methods’ in de werkgroep ‘Biotoxins’. Deze twee normontwerpen zijn de eersten in een reeks normen voor analysemethoden van mycotoxines in voedingsmiddelen (elf in totaal).

Commentaar indienen?

Voor het commentaarformulier of vragen over deze normen of het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 224 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor vragen over deze normen of het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood
& Consument.

(015) 2 690 224

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop