Normontwerpen voor zuivelmicrobiologie gepubliceerd

02-09-2019 NEN heeft twee ontwerpen voor nationale normen over zuivelmicrobiologie ter commentaar gepubliceerd. Hiermee worden de oorspronkelijke normen uit 2009 herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden in laboratoria. Belanghebbenden kunnen tot 23 oktober 2019 commentaar indienen.

Het gaat om het ontwerp van de volgende normen:
NEN 6815 ‘Melk en melkproducten - Bepaling van het gehalte aan lactobacillen’
NEN 6877 ‘Melk en melkproducten - Aantonen van sporen van boterzuurbacteriën en bepaling van het gehalte aan sporen van boterzuurbacteriën volgens de MPN-techniek’

Deze normontwerpen kunnen kosteloos ingezien worden op normontwerpen.nen.nl. Ook kan er commentaar gegeven worden op het wijzigingsbladontwerp voor NEN 6821:2013 ‘Gepasteuriseerde melk en vloeibare melkproducten - Aantonen van nabesmetting’.

Analysemethoden

De meeste normen over analysemethoden voor microbiologie worden op internationaal niveau ontwikkeld door de commissie ISO/TC 34/SC 9 ‘Food products - Microbiology’. Deze normen zijn vaak geschikt voor het aantonen van microben in verschillende productgroepen waaronder bijvoorbeeld diervoeder, zuivel, vis en vlees. Op nationaal niveau is een werkgroep van experts actief voor een aantal specifieke onderwerpen op het gebied microbiologie in de zuivelsector. Deze werkgroep Zuivelmicrobiologie valt onder de normcommissies ‘Microbiologie van de voedselketen’ en ‘Melk en zuivelproducten’.

Nieuw onderwerp: thermofiel kiemgetal

Een nieuw onderwerp waar de werkgroep Zuivelmicrobiologie mee aan de slag gaat, is het ontwikkelen van een NEN-norm voor de bepaling van het thermofiel kiemgetal. Dit is een belangrijke hygiëneparameter, met name in processen waarbij verwarmingsstappen een onderdeel vormen van het productieproces. Denk hierbij aan processtappen als indampen en drogen, maar ook aan pasteurisatie. Een hoog thermofiel kiemgetal duidt op hygiëneproblemen in de productielijn, wat kan leiden tot de afkeur van de producten. Vooral in het productieproces van poedervormige producten, waaronder zuigelingenvoeding en dieetvoeding, speelt het thermofiel kiemgetal als hygiëne-indicator een steeds belangrijkere rol.

Meer weten?

Voor meer informatie, bijvoorbeeld om lid te worden van de werkgroep of om de conceptnormen in te zien, kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 - 2690 436 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant AgroFood & Consumentenzaken.

015 2 690 125

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop