Normontwerpen voorbewerking monsters gepubliceerd

20-02-2014 Monsters die gebruikt worden bij microbiologische analyses in de voedselketen, worden vaak voorbewerkt volgens een standaardprocedure. Deze procedure staat beschreven in een ISO-norm, waar tot 13 maart 2014 commentaar op gegeven kan worden.

Organisaties in de agrofoodsector met een eigen microbiologisch laboratorium kunnen via deze stemming invloed uitoefenen op de definitieve tekst.

De ISO-norm over het voorbewerken van monsters bestaat uit zes delen, waarvan er vier op dit moment ter stemming voorliggen. De generieke titel van de norm is: Microbiologie van de voedselketen - Voorbereiding van monsters en bereiding van verdunningen voor microbiologisch onderzoek (ISO 6887).

Deel 1 beschrijft de algemene regels voor de bereiding van de primaire verdunning en verdere decimale verdunningen. Vervolgens gaat ieder deel in op de specifieke werkwijze van monsters die genomen zijn in een bepaalde sector. Deel 5 en deel 6 zijn de afgelopen jaren al als definitieve norm gepubliceerd, op de andere delen kunt u nog commentaar leveren door contact op te nemen met de secretaris van de normcommissie Microbiologie.

Overzicht van de delen voor commentaar:

Representatieve resultaten

Bij microbiologische analysemethoden is een geharmoniseerde voorbewerking van monsters één van de eerste noodzakelijk stappen om representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten te krijgen. De standaardprocedure bestaat uit de volgende onderdelen: uitwegen, verdunnen en homogeniseren van monsters. Er wordt wel onderscheid gemaakt bij het toepassen van de standaardprocedure tussen een kwantitatieve en kwalitatieve bepaling. Bij een kwantitatieve methode wordt het aantal micro-organismen in een product vastgesteld. Wanneer een laboratorium de aan- of afwezigheid van micro-organismen in een product wil vaststellen, dan heet dit een kwalitatieve bepaling.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl

Norm

NEN-EN-ISO 6887-5:2010 en

Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Voorbereiding van monsters en bereiding van verd...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-ISO 6887-6:2013 en

Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Voorbereiding van monsters en bereiding van verd...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact of deelnemen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 436

laura.mout@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids