Normontwerpen zuivelmicrobiologie ter commentaar

02-08-2016 NEN heeft vier ontwerpen ter commentaar gepubliceerd voor nationale normen over zuivelmicrobiologie. Hiermee worden de oorspronkelijke normen uit 2002-2005 herzien en aangepast aan de huidige omstandigheden in laboratoria. Belanghebbenden kunnen tot 15 september 2016 commentaar indienen.

Het gaat om het ontwerp van de volgende normen:
• NEN 6814:2016 Ontw. 'Pekel, stremsel, kaas en omgevingsmateriaal - Aantonen van gasvormende zouttolerante micro-organismen'
• NEN 6816:2016 Ontw. 'Melk en melkproducten - Het aantonen van voor zuursels storende bacteriofagen'
• NEN 6817:2016 Ontw. 'Melk en melkproducten - Bepaling van het gehalte aan fecale enterococcen'
• NEN 6820:2016 Ontw. 'Melk en melkproducten - Het aantonen van ongewenste besmetting van lang-houdbare vloeibare melkproducten'

U kunt deze normontwerpen kosteloos inzien en commentaar leveren via www.normontwerpen.nen.nl

Analysemethoden

Er is een verschil tussen internationale normen en de Nederlandse normen. De meeste normen over analysemethoden voor zuivelmicrobiologie worden op internationaal niveau ontwikkeld door de commissie ISO/TC 34/SC 9 'Food products - Microbiology'. Deze normen zijn vaak geschikt voor het aantonen van microben in verschillende productgroepen waaronder diervoeder, zuivel, vis en vlees. Op nationaal niveau is een groep van experts actief voor een aantal specifieke onderwerpen op het gebied microbiologie in de zuivelsector.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gillian Herpers, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 444, e-mail gillian.herpers @nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gillian Herpers, NEN AgroFood & Consument.

gillian.herpers@nen.nl

(015) 2 690 444

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids