Ontwikkeling nieuwe ISO-norm voor identificatie van monofasisch Salmonella Typhimurium

08-09-2020 In diverse nationale en Europese wetgeving, waaronder verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen, staan specifieke eisen opgenomen voor de nadere serotypering van Salmonella isolaten. Dit betreft ook de monofasische variant van Salmonella (S.) Typhimurium. Op dit moment is geen (inter)nationale norm beschikbaar voor identificatie van deze monofasische variant, maar er ligt een voorstel klaar om een norm te ontwikkelen.

Veel Salmonella infecties worden veroorzaakt door (monofasisch) S. Typhimurium. Deze besmettingen worden vaak toegeschreven aan varkensvlees, kippenvlees en eieren. Op het moment dat er een isolaat wordt gevonden in bijvoorbeeld eieren, dan kunnen deze niet meer voor consumptie worden gebruikt. Het product kan dan alleen nog maar, met verhitting, verwerkt worden in andere producten. Wanneer een isolaat wordt gevonden met de antigene formule 1 ,4,[5],12:i:-, dan zal dat in veel gevallen de monofasische variant van S. Typhimurium betreffen.

Aanvullende moleculaire (PCR) test

Het kan dan ook de minder vaak voorkomende monofasische variant van S. Lagos, S. Agama, S. Farsta, S. Tsevie, S. Gloucester, of S. Tumodi zijn. De wetgeving is minder streng voor producten met één van deze zes Salmonella serovars. Het is daarom van belang te weten of leghennen echt besmet zijn met de monofasische variant van S. Typhimurium en niet met de monofasische variant van één van de andere Salmonella serovars. Hiervoor is het nodig om een aanvullende (moleculaire) test uit te voeren. Deze aanvullende moleculaire (PCR) test is nog niet opgenomen in een internationaal geharmoniseerde norm; daar komt nu verandering in.

Deel 4 in de NEN-EN-ISO 6579 serie

De normenreeks NEN-EN-ISO 6579 beschrijft de detectie, telling en serotypering van Salmonella. Een ISO-werkgroep gaat nu een vierde deel voor deze normenreeks ontwikkelen: NVN-CEN-ISO/TS 6579-4 ‘Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 4: Identification of monophasic Salmonella Typhimurium (1,4,[5],12:i:-) by polymerase chain reaction (PCR)’.

De andere delen van NEN-EN-ISO 6579 ‘Microbiologie van de voedselketen - Horizontale methode voor de detectie, telling en serotypering van Salmonella’ zijn:

  • Deel 1 ‘Detectie van Salmonella spp.’ met de Aanvulling 1 ‘Bredere range van incubatietemperaturen, wijziging van status bijlage D en correctie van de samenstelling van MSRV en SC’;
  • Deel 2: Telling door miniatuurbepaling van het meest waarschijnlijke aantal;
  • Deel 3: Richtlijnen voor serotypering van Salmonella spp.

Meepraten over de inhoud

Vanuit Nederland is de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ actief betrokken bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld de NEN-EN-ISO 6579 serie. Zo wordt er vanuit Nederland commentaar ingediend op de inhoud van normen en nemen Nederlandse experts actief deel aan ISO-werkgroepen. Wanneer u betrokken wilt zijn bij de ontwikkeling van nieuwe normen, neem dan contact op met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument, e-mail afc@nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 436, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop