Periodieke herziening van drie ISO-normen ‘coagulase-positieve stafylokokken’

06-04-2020 De drie delen van de normenreeks voor coagulase-positieve stafylokokken worden herzien. Voor deel 1 en deel 2 van NEN-EN-ISO 6888 is inmiddels de publieke commentaarronde gestart. Het is daarmee nu voor een bredere groep van belanghebbenden mogelijk om tot 18 mei commentaar te leveren op beide delen.

De normenreeks bestaat uit drie delen en heeft als overkoepelende titel: NEN-EN-ISO 6888:2020 Ontw. ‘Microbiology of the food chain - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species)’.

Drie delen bestaan uit:

  • Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium;
  • Part 2: Technique using rabbit plasma fibrinogen agar medium;
  • Part 3: Detection and MPN technique for low numbers.

De verschillende delen specificeren alle drie technieken voor een horizontale analysemethode om de hoeveelheid stafylokokken te bepalen in monsters uit de gehele voedselketen. Een ISO-werkgroep onder leiding van Verenigde Staten leidt de herziening van deze normenreeks samen met Nederlandse experts van FrieslandCampina, LabQuest en de NVWA. Vanuit Nederland is de NEN-normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ actief betrokken.

Belang van de bepaling van stafylokokken voor veiliger voedsel

Stafylokokken zijn overal in onze omgeving aanwezig. Mensen zijn vaak drager van deze bacterie, maar worden er niet ziek van. Met name Staphylococcus aureus (de belangrijkste van de coagulase-positieve stafylokokken) kan voedselvergiftiging veroorzaken; klachten komen vaak al na enkele uren in de vorm van heftig braken en soms diarree. Voorkomen van een besmetting met stafylokokken is mogelijk. Dit kan door handen goed te wassen, niet op het eten te hoesten of te niezen en voedsel snel af te laten koelen na bereiding en goed koud te bewaren. Voordat het voedsel bij consumenten aankomt, is het daarom van belang dat de producten in de voedselketen worden getest aan de hand van de analysemethode die beschreven staat in één van de delen van de NEN-EN-ISO 6888-serie.

Toegang tot beide ISO-normen

De conceptversies van beide delen (ISO/DIS 6888-1 en ISO/DIS 6888-2) kunnen kosteloos ingezien worden. Deze worden opgevraagd bij Laura Mout (afc@nen.nl). De deadline om mogelijke commentaren in te dienen, is 18 mei 2020. Om betrokken te zijn bij de verdere ontwikkeling, kan lidmaatschap van de NEN-normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ een uitkomst zijn. In de komende jaren vinden meerdere commentaarrondes plaats waarin normcommissieleden de inhoud van de toekomstige NEN-EN-ISO-normen beïnvloeden. Later dit jaar zal ook de herziene versie van deel 3 beschikbaar komen voor commentaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of over het normalisatieproces, kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant NEN AgroFood & Consument via telefoon 015 2 690 436 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop