Publicatie herziening norm dierlijke mest en mestproducten

26-05-2020 De herziening van NEN 7433 over dierlijke mest en mestproducten is onlangs gepubliceerd. NEN 7433 beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat.

NEN 7433 ‘Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van stikstof, fosfor en kalium - Ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat’ beschrijft een methode waar stikstof, fosfor en kalium in een zodanige vorm in oplossing gebracht, dat zonder verdere voorbehandeling (behalve verdunnen en het toevoegen van reagentia) een bepaling van totaal stikstof, fosfor en kalium met instrumentele methoden mogelijk is. Ook is de temperatuurstap aangepast van de destructiemethode van zwavelzuur.

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

In de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet wordt verwezen naar een aantal normen voor de analyse van, onder andere, stikstof in dierlijke mest. Omdat er in de wetgeving naar deze normen verwezen wordt, zijn ze niet meer vrijblijvend en is het van groot belang dat ze actueel zijn en bijgewerkt worden. Met de huidige wijziging is de analysemethode aangescherpt.

Meer informatie

Voor informatie over aanschaf van de norm: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391, of e-mail klantenservice@nen.nl, of download NEN 7433 in de normshop.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? In de normcommissie ‘Meststoffen’ werken experts aan normen voor analysemethoden van meststoffen en kalkmeststoffen. Voor deelname en meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met Zarra de Laat telefoon 015 2 690 535 of afc@nen.nl.

Norm

NEN 7433:2020 nl

Dierlijke mest en mestproducten - Monstervoorbehandeling voor de bepaling van stikstof, fosfor en ka...

NEN 7433 beschrijft een methode voor de ontsluiting van dierlijke mest en mestproducten met een mengsel van zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat, waarbij stikstof, fosfor en kalium in een zodanige vorm in oplossing wordt gebracht dat zonder ...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop