Publieke commentaarronde ISO-norm cacaobonen gestart

11-08-2016 Nederland is nauw betrokken bij de herziening van de internationale norm voor de specificatie van en kwaliteitseisen voor cacaobonen. De toekomstige versie van ISO 2451 voorziet in de behoefte van diverse partijen die betrokken zijn bij de internationale handel in cacao(bonen) om te komen tot eenduidige afspraken over kwaliteitseisen en testmethoden. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen belanghebbenden tot 3 oktober 2016 commentaar indienen.

De ISO-norm voor cacaobonen heet voluit: ISO/DIS 2451 ‘Cocoa beans - Specification and quality requirements’. Het document beschrijft bijvoorbeeld de eisen voor de classificatie, de testmethoden en het verpakken van cacaobonen. Ook worden er aanbevelingen gegeven voor het uitvoeren van een versimpelde en efficiëntere monsternameprocedure gekoppeld aan de benodigde testmethoden om de kwaliteit van de cacaobonen te kunnen specificeren.

Normen worden vervangen

De toekomstige versie van ISO 2451 gaat na publicatie de volgende normen vervangen:

De ISO-norm voor de monstername van cacaobonen wordt op dit moment ook herzien; in ISO 2292 staan zowel de eisen als aanbevelingen voor de monsternameprocedure voor cacaobonen in zakken en bulk beschreven. Hierdoor kan vervolgens een goede kwaliteitsbeoordeling van de bonen, volgens ISO 2451, worden uitgevoerd. Beide ISO-normen worden zeer waarschijnlijk eind 2017 gepubliceerd.

Aanleveren commentaar
De conceptversie van de ISO-norm voor de specificatie van en kwaliteitseisen voor cacaobonen (ISO/DIS 2451) kan kosteloos ingezien worden op www.normontwerpen.nen.nl. Via deze website kunt u ook uw commentaren indienen tot 3 oktober 2016.

Daarna gaat de NEN-werkgroep ‘Cacaobonen’, die onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie ‘Cacao’ valt, aan de slag met de beoordeling van de ingediende commentaren en zal overleggen welke commentaren doorgezet worden naar ISO voor dit onderwerp namens Nederland. Wanneer u betrokken wilt worden bij dit overleg dan kan dit door lid te worden van de normcommissie, neem hiervoor contact op met de secretaris: Laura Mout.

Duurzame en traceerbare cacaobonen
Op internationaal niveau valt de ontwikkeling van ISO-normen voor cacaobonen onder de commissie: ISO/TC 34/SC 18 ‘Cocoa’. Ghana, Ivoorkust en Nederland vervullen het secretariaat-/voorzitterschap van deze commissie. Landen die cacao produceren en consumeren werken samen aan de ontwikkeling van ISO-normen voor de kwaliteit, duurzaamheid en traceerbaarheid van cacaobonen. Halverwege september zal de publieke commentaarronde voor de ISO-norm over de laatste twee onderwerpen starten. Een overzicht van de verschillende delen van deze ISO-norm vindt u op de website van ISO: ISO 34101-series.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl.Gerelateerde nieuwsberichten

Samenwerking duurzame cacao Ghana, Ivoorkust en Nederland

27-01-2015 De internationale cacaosector is actief in verschillende initiatieven om voor een duurzame toekomst ...

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Voor meer informatie over de normcommissie Cacao kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 436

laura.mout@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids