Publieke commentaarronde ISO-norm certificatieschema voor duurzaam geproduceerde cacao

30-01-2017 Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van een ISO-norm in meerdere delen, waarvan de eerste drie delen gericht zijn op het ondersteunen van boeren om cacao duurzamer te produceren. Er is nu een nieuw normontwerp verschenen binnen deze normenreeks, het vierde deel, met eisen voor certificatieschema’s. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen belanghebbenden tot 20 maart 2017 commentaar indienen op dit vierde deel.

De ISO-norm met eisen aan certificatieschema's op het gebied van duurzame cacao heet voluit: ISO/DIS 34101-4 ‘Sustainable and traceable cocoa beans - Part 4: Requirements for certification schemes’. Het document beschrijft eisen die gesteld worden aan zowel schemabeheerders als aan certificatie-instellingen die de conformiteit aan de ISO 34101-serie ‘Duurzame en traceerbare cacaobonen’ willen beoordelen. Daarnaast wordt beschreven waaraan moet worden gedacht bij de ontwikkeling van een certificatieschema. Het normontwerp voor deel 4 is mede gebaseerd op:

  • NEN-EN-ISO/IEC 17011, Conformity assessment - General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies
  • NEN-EN-ISO/IEC 17021-1, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Requirements
  • NEN-EN-ISO/IEC 17030, Conformity assessment - General requirements for third-party marks of conformity

Ook worden er in deel 4 aanbevelingen gegeven voor het opstellen van “business-to-business (B2B)”- en “business-to-consumer (B2C)”-claims voor duurzaam en traceerbaar geproduceerde cacaobonen.

Ontwikkeling normenreeks
Naast deel 4 bestaat de ISO 34101-serie ‘Duurzame en traceerbare cacaobonen’ uit drie delen waarin onder andere eisen zijn opgenomen aan een managementsysteem voor de teelt van cacaobonen, waardoor de productie duurzamer wordt. De normenreeks is ontworpen om te worden gebruikt door alle partijen in de cacaoketen; met als doel goede landbouwpraktijken te implementeren, het milieu te beschermen en het verbeteren van de sociale omstandigheden en levensonderhoud van de boeren.
Een overzicht van de verschillende delen vindt u op de ISO-website: ISO 34101-serie. Eind 2017 wordt de normenreeks naar verwachting gepubliceerd.

Deze reeks van normen wordt ontwikkeld door CEN/TC 415 ‘Sustainable and Traceable Cocoa’, waarvan het secretariaat in handen is van DS (het ISO-lid voor Denemarken), samen met de ISO-commissie ISO/TC 34/SC 18 ‘Cocoa’. Het secretariaat van deze ISO-commissie wordt gezamenlijk geleid door de ISO-leden voor Ivoorkust (CODINORM), Ghana (GSA) en Nederland (NEN). De samenwerking van NEN met Ghana en Ivoorkust wordt gefaciliteerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanleveren commentaar
De conceptversie van de ISO-norm met eisen voor certificatieschema's (NEN-EN-ISO 34101-4 Ontw.) kan kosteloos ingezien worden op www.normontwerpen.nen.nl. Via deze website kunt u ook uw commentaren indienen tot 20 maart 2017. Daarna gaat de NEN-normcommissie ‘Cacao’ aan de slag met de beoordeling van de ingediende commentaren en zal overleggen welke commentaren doorgezet worden naar CEN en ISO voor dit onderwerp namens Nederland. Wanneer u betrokken wilt worden bij dit overleg dan kan dit door lid te worden van de normcommissie, neem hiervoor contact op met de secretaris: Laura Mout.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl.Gerelateerde nieuwsberichten

Grote stap voorwaarts voor de cacaosector nieuwe wereldwijde normen in de pijplijn

22-09-2016 In de afgelopen jaren is de vraag naar cacao en chocolade gestegen, net als de noodzaak om de uitdag...

Samenwerking duurzame cacao Ghana, Ivoorkust en Nederland

27-01-2015 De internationale cacaosector is actief in verschillende initiatieven om voor een duurzame toekomst ...

Eerder door u bekeken

Contact of meer informatie

Voor meer informatie over de normcommissie Cacao kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 436

laura.mout@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop

Normoverzichten:

De overzichten geven u de normen weer voor Landbouw & Levensmiddelen, ingedeeld op onderwerp. Digitaal en altijd up-to-date!