Revisie ISO 7218 voor microbiologie van start

10-10-2019 De ISO-norm ISO 7218 met algemene eisen en richtlijnen voor microbiologisch onderzoek wordt op internationaal niveau grondig herzien. Vanwege het grote belang voor de agrofoodsector is de Nederlandse inbreng in de voorbereidende fase al groot. Het document bevindt zich nu in de allereerste commentaarronde. Voor u als microbioloog, de uitgelezen kans om input te leveren op het eerste concept. Dat kan tot 22 november.

ISO/NP 7218 ‘Microbiology of the food chain - General requirements and guidance for microbiological examinations’ wil de betrouwbaarheid van microbiologisch onderzoek in de voedselketen helpen waarborgen. Een ander doel is om te zorgen dat de algemene onderzoekstechnieken bij en resultaten van verschillende laboratoria zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Bovendien kan het document bijdragen aan de veiligheid van laboratoriumpersoneel door infectierisico’s te voorkomen. Na een uitgebreid revisietraject van enkele jaren zal ISO/NP 7218, de gepubliceerde NEN EN-ISO 7218:2007 en het bijbehorende amendement uit 2014 gaan vervangen.

Toepassingsgebied: microbiologie in de voedselketen

ISO/NP 7218 heeft drie aandachtsgebieden:

  • goede laboratoriumpraktijken in de agrofoodsector;
  • richtlijnen voor de technische vereisten voor accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 ‘Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria’;
  • implementatie van NEN-EN-ISO-normen voor de detectie en telling van micro-organismen.

De revisie van ISO 7218 wordt voorbereid door een ISO-werkgroep waarin diverse leden van de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ al actief deelnemen.

Geef de nieuwe norm vorm

De conceptversie van deze ISO-norm (ISO/NP 7218) kunt u kosteloos opvragen via Laura Mout. Vervolgens kunt u via een mogelijk lidmaatschap van de NEN-normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ inspraak hebben in de verdere ontwikkeling van de norm. In de komende jaren zullen nog meer commentaarrondes plaatsvinden waarin u, als normcommissielid, de inhoud van deze norm kunt beïnvloeden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of deelname aan de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 436, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument.

015 2 690 436

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop

AgroFood agenda