Samen werken aan een toekomstbestendige landbouw

14-11-2019 Een essentieel onderdeel van de meststoffenwet is de verantwoording van fosfaat en stikstof in dierlijke mest. Het huidige systeem is gevoelig voor onregelmatigheden maar ook intensief en tijdrovend. De implementatie van een nieuwe technologie 'NIRS' biedt tijdwinst en zekerheid voor de toekomst.

Tot op heden moet er minimaal een keer bij het laden óf bij het lossen van de mest handmatig een monster worden genomen om het fosfaat- en stikstofgehalte te bepalen. Dit wordt vervolgens geanalyseerd in specifiek geaccrediteerde laboratoria (AP05) en doorgegeven aan de Nederlandse overheid.

Real-time analyse

Met het oog op de toekomst wordt er in een consortium van koplopers uit overheidsinstellingen, kennisinstellingen, laboratoria, brancheverenigingen en fabrikanten gewerkt aan Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIRS). Dit is een methode waarbij real-time de mestsamenstelling op het transportvoertuig wordt geanalyseerd. Hierdoor kan de lading mest binnen een paar minuten gecontroleerd en vrijgegeven worden om uit te rijden op het land, in plaats van de paar weken die het huidige proces in beslag neemt.

Deze real-time informatie zorgt niet alleen voor tijdwinst, maar vermindert ook de administratieve last en vergroot de betrouwbaarheid van de informatie doordat deze direct vanaf het transport voertuig wordt vrijgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bovendien is dit een eerste stap richting kringlooplandbouw, waarbij door precieze data bepaald kan worden hoeveel mest er per oppervlakte land nodig is.

Afspraken voor een toekomstbestendige landbouw

Afgelopen week is het consortium samen met NEN bij elkaar gekomen om te bespreken waarom het belangrijk is deze NIRS techniek toe te passen. Ook zijn de uitdagingen en discussiepunten geïdentificeerd, zodat daadwerkelijke stappen worden gezet naar een toekomstbestendige landbouw. NEN faciliteert deze discussies en zorgt dat er afspraken worden gemaakt over de techniek NIRS, maar ook de nieuwe data infrastructuur die nodig is om NIRS toe te passen bij de analyse van dierlijke mest.

Meepraten?

Voor meer informatie neem contact op met Gillian Herpers consultant Agrofood & Consument, telefoon: 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop