Specificatie transport en opslag onder ISO 22000

24-04-2017 Er komt een nieuwe norm voor transport en opslag van producten en materialen uit de voedselketen. Dat gebeurt op basis van de Nederlandse technische afspraak voor hygiëne-eisen in een basisvoorwaardenprogramma voor transport en opslag. De norm heet ISO/TS 22002-5 en is bedoeld ter ondersteuning van ISO 22000 in de sectorspecifieke invulling van transport- en opslagpraktijken.

Hoewel een groot deel van de voedingsketen bestaat uit transport en opslag van producten en materialen, heeft ISO/TC 34/SC 17 'Food safety management systems' nog geen norm over dit onderwerp ontwikkeld. Het distributienetwerk is echter een integraal onderdeel van de voedselketen. Telers, verwerkers en producenten vertrouwen op goede transport- en opslagpraktijken om ervoor te zorgen dat hun producten veilig aankomen op de eindbestemming. De rol van de organisaties die betrokken zijn in het distributienetwerk is om het voedsel, de ingrediënten, de grondstoffen, verpakkingen, opslag en het transport te beschermen.

Ondersteuning van ISO 22000
Het doel van de nieuwe ISO specificatie is om een internationaal erkend document met de basisvoorwaardenprogramma's voor de voedselveiligheid in verband met transport en opslag te ontwikkelen. Het document zal ter ondersteuning van een managementsysteem voor voedselveiligheid volgens ISO 22000 dienen en geschikt zijn voor certificatie-activiteiten.

Nederlandse norm als basis
Onder het projectmanagement van NEN heeft een groep van 14 internationale stakeholders een Nederlandse nationale norm (NTA 8059 'PRP on food safety for transport and storage') ontwikkeld. Uit de openbare commentaarronde werd duidelijk dat de Nederlandse norm van mondiaal belang is. Daarom heeft NEN voorgesteld om de Nederlandse norm te gebruiken als uitgangspunt voor de leden van ISO/TC 34/SC 17 'Food safety management systems'. Onder voorzitterschap van Cargill, start dit jaar de ontwikkeling van ISO/TS 22002-5 'Prerequisite programmes on food safety - Part 5: Transport and storage'.

Via ISO worden de basisvoorwaardenprogramma's voor transport en opslag over de hele wereld verspreid. Hoe meer belanghebbenden betrokken zijn bij de ontwikkeling van het document, des te meer draagvlak er zal zijn voor de toepassing ervan.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Gillian Herpers, Consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 444 of e-mail afc@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Voedselveiligheid’ houdt zich bezig met de ontwikkeling van de ISO 22000 reeks voor voedselveiligheid managementsystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met Marcel de Vreeze, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 125

marcel.devreeze@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop