Stakeholders gezocht voor aanvulling ISO 22000 voor transport en opslag

27-08-2013 De internationale ISO commissie 'Management systems for food safety' (SC 17) van ISO/TC 34 (Food products) roept personen op zich aan te bieden om convenor (voorzitter) te worden van de nieuwe ISO werkgroep 'Transportation and storage'.

Deze werkgroep gaat een ISO norm opstellen met voedselveiligheidsaspecten bij transport en opslag van voedingsmiddelen. NEN onderzoekt momenteel of Nederlandse stakeholders bij dit initiatief betrokken willen worden.

De nieuwe norm zal specifieke informatie over transport en opslag bevatten en zal worden gebruikt in combinatie met de meer algemene basisnorm voor voedselveiligheid in de keten, ISO 22000. Geïnteresseerde ISO-lidstaten, waaronder Nederland, krijgen met deze resolutie de mogelijkheid zich aan te bieden om het secretariaat en voorzitterschap van de nieuwe ISO werkgroep te voeren. Dit kan vooral om strategische redenen erg interessant zijn, ook voor u!

ISO 22000 burgert in

Het gebruik en de erkenning van ISO 22000 ('Voedselveiligheidsmanagementsystemen – Eisen aan een organisatie in de voedselketen') als internationale voedselveiligheidsnorm groeit, zowel in Nederland als internationaal. Naast deze basisnorm voor het managen van de voedselveiligheid, ontwikkelt ISO diverse aanvullende documenten voor specifieke sectoren van de voedingsketen.

Doel is de implementatie van ISO 22000 in deze sectoren te vergemakkelijken. Op dit moment bestaan er al sectorspecifieke invullingen voor voedselproductie ('manufacturing'), voor het boerenbedrijf ('farming') en voor catering. Ook wordt er gewerkt aan een document voor verpakkingsmaterialen die gebruikt worden in de voedselindustrie.

Nieuwe werkgroep

De nieuwe ISO werkgroep (WG 6) gaat een ISO norm opstellen met voedselveiligheidsaspecten bij transport en opslag van voedingsmiddelen, in aanvulling op ISO 22000. Betrokkenheid hierbij van Nederland, internationaal transportland bij uitstek, lijkt voor de hand te liggen.

Norm

NEN-EN-ISO 22000:2005 nl

Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in de voedselketen

Deze internationale norm specificeert eisen voor een managementsysteem voor voedselveiligheid, voor een organisatie in de voedselketen die moet aantonen dat zij in staat is gevaren voor de voedselveiligheid te beheersen, om te bewerkstelligen dat voe...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact of informatie?

Voor meer informatie over deelname aan deze commissie kunt u contact opnemen met:

Marcel de Vreeze

(015) 2 690 125

marcel.devreeze@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids