Stem mee over ISO-normen voor alternatieve methoden

15-02-2013 Microbiologen, laboranten en voedselveiligheidsfunctionarissen opgelet! Er liggen in uw vakgebied nieuwe normen op stemming te wachten. U kunt tot 23 mei 2013 commentaar leveren en zo invloed uitoefenen op de inhoud.

Organisaties in de agrofoodsector willen snel kunnen beoordelen of de microbiologische kwaliteit van grondstoffen, voedingsmiddelen en diervoeders voldoet. Ook willen zij graag snel de microbiologische status van het productieproces kunnen controleren. Dit heeft geleid tot ontwikkeling en verfijning van alternatieve microbiologische analysemethoden. Deze zijn vaak sneller en/of eenvoudiger uit te voeren dan de overeenkomstige referentiemethode (ISO-normen).

Alle betrokken partijen, zoals de levensmiddelenindustrie, overheden en toeleveranciers, hebben een betrouwbaar protocol nodig voor de validatie van dergelijke alternatieve methoden.

De norm voor dit protocol is opgesplitst in twee delen:

  • Ontw. NEN-EN-ISO 16140-1:2013 'Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Validatie van methoden - Deel 1: Woordenlijst'
  • Ontw. NEN-EN-ISO 16140-2:2013 'Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Validatie van methoden - Deel 2: Protocol voor de validatie van alternatieve (eigendomsrechtelijke) methoden ten opzichte van een referentiemethode'

Discussieer mee

Het is zaak dat deze normen zo goed en uitputtend mogelijk in een definitieve versie worden gegoten. U kunt daarover mee beslissen en zo een bijdrage leveren aan de voedselveiligheid. Als u commentaar wilt leveren, neem dan contact op met de secretaris van de normcommissie Microbiologie (Laura Mout).

Overige normen

Een groep van internationale experts heeft onder leiding van Paul in 't Veld van de NVWA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de normen opgesteld. Momenteel werkt deze groep ook aan de volgende normalisatietrajecten:

  • Ontw. NEN-EN-ISO 17468:2013 'Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Technische eisen en richtlijnen bij het opstellen of de revisie van gestandaardiseerde methoden'
  • Conceptdocument voor het onderwerp: verificatie van methoden
  • Conceptdocument voor het onderwerp: protocol voor de validatie van microbiologische bevestigingsmethoden

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN Landbouw & Levensmiddelen, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop