Stem mee over nieuwe normen histamine en Vibrio spp.

26-04-2016 Microbiologen, laboranten en voedselveiligheidsfunctionarissen in de agrofoodsector opgelet! Er liggen in uw vakgebied twee nieuwe normen op stemming te wachten. U kunt tot 5 juni 2016 commentaar leveren en zo invloed uitoefenen op de inhoud en een bijdrage leveren aan de voedselveiligheid.

Beide normen zijn ontwikkeld binnen op internationaal niveau en worden nu voor een publieke commentaarronde uitgezet bij alle leden van ISO, waaronder Nederland. Na goedkeuring van de inhoud worden de normen overgenomen als NEN-EN-ISO-normen. De gepubliceerde normen zijn zeer waarschijnlijk eind 2017 gereed. Ze werden ontwikkeld en gevalideerd in het kader van de Europese verordening 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen.

Histamine in vis(producten)
De norm die nu ter stemming voorligt, beschrijft de methode van High Performance Liquid Chromatography (HPLC) voor het titreren van histamine in vis en visproducten, die bedoeld zijn voor menselijke consumptie. Het gaat om de norm ISO/DIS 19343 'Microbiology of the food chain - Detection and quantification of histamine in fish and fishery products - HPLC method'.

Histamine is een verwekker van de zogenaamde 'scombroide vergiftiging', wat voornamelijk voorkomt bij de consumptie van de vissoorten Scombridae (tonijn en makreel) en Clupeidae (haring en sardines). Deze soorten bevatten een hoog gehalte aan vrij histidine. Wanneer histidine decarboxileert ontstaat veel histamine. De consumptie van levensmiddelen met histamine kan symptomen veroorzaken die lijken op een allergische reactie op zeevruchten of vis(producten).

Horizontale methode voor Vibrio
Er zijn vele enteropathogene Vibrio-soorten, waarvan sommige soorten ziektes veroorzaken via het maag-darmkanaal. Op dit moment kan er commentaar worden ingediend op de norm ISO/DIS 21872 'Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus'.

Door de grote verscheidenheid van voedsel en diervoeders, kan het zijn dat deze horizontale methode voor bepaalde producten niet toepasbaar is. Deze norm vervangt, na publicatie de volgende documenten:
• NPR-ISO/TS 21872-1:2007 'Detection of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae'
• NPR-ISO/TS 21872-2:2007 'Detection of species other than Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae'

Discussieer mee

Het is zaak dat beide normen zo goed en uitputtend mogelijk in de definitieve versie worden gegoten. U kunt daarover mee beslissen en zo een bijdrage leveren aan de beheersing van de voedselveiligheid in de voedselketen. Als u commentaar wilt leveren, neem dan contact op met Laura Mout, secretaris van de normcommissie 'Microbiologie van de voedselketen'.

Mee praten? Dat kan!

Nederlandse partijen die willen deelnemen aan het werk, kunnen contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 125, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met Laura Mout van NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 436

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop