Stem mee over norm bemonstering karkassen

20-02-2014 Dierenartsen, microbiologen, laboranten en voedselveiligheidsfunctionarissen in de vleessector opgelet! Er ligt in uw vakgebied een nieuwe norm op stemming te wachten.

U kunt tot 15 mei 2014 commentaar leveren en zo invloed uitoefenen op de inhoud van deze norm.

De norm die nu ter stemming voorligt, beschrijft waar een organisatie op moet letten bij de bemonstering van karkassen van varkens, runderen, schapen, pluimvee en wild voor microbiologisch onderzoek. Dit document zal op termijn de vorige versie van ISO 17604 uit 2003 vervangen.

Het gaat om de norm:

Deze ligt ook ter stemming

De voorbereiding van monsters en bereiding van verdunningen voor microbiologisch onderzoek op het gebied van vlees en vleesproducten, staan in een andere norm beschreven de ISO/DIS 6887-2:2013 en.

Borgen van hygiëne

De detectie en telling van (pathogene) micro-organismen is essentieel voor de validatie en verificatie van systemen die de hygiëne borgen bij het slachten. Een voorbeeld van een dergelijk systeem is HACCP. Daarnaast draagt een gestandaardiseerde bemonsteringsprocedure bij aan de betrouwbaarheid van (inter)nationale monitoringsprogramma's voor de detectie en telling van (pathogene) micro-organismen.

Discussieer mee

Het is zaak dat deze norm zo goed en uitputtend mogelijk in zijn definitieve versie wordt gegoten. U kunt daarover mee beslissen en zo een bijdrage leveren aan de beheersing van de voedselveiligheid in de vleessector. Als u commentaar wilt leveren, neem dan contact op met de secretaris van de normcommissie Microbiologie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl .

Eerder door u bekeken

Contact of deelnemen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 436

laura.mout@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids