Stem mee over norm voor de analyse van Listeria

28-11-2014 Microbiologen, laboranten en voedselveiligheidsfunctionarissen in de agrofoodsector opgelet! Er ligt in uw vakgebied een nieuwe norm op stemming te wachten. U kunt tot 1 maart 2015 commentaar leveren en zo invloed uitoefenen op de inhoud.

De norm die nu ter stemming voorligt, bestaat uit twee delen en toont de horizontale analysemethode voor de detectie en telling van Listeria monocytogenes en andere Listeria spp..

Het gaat om de normen:

  • ISO/DIS 11290-1:2014, Microbiologie van de voedselketen - Horizontale methode voor de detectie en de bepaling van het aantal Listeria monocytogenes en andere Listeria spp. - Deel 1: Detectiemethode
  • ISO/DIS 11290-22014, Microbiologie van de voedselketen - Horizontale methode voor de detectie en de bepaling van het aantal Listeria monocytogenes en andere Listeria spp.- Deel 2: Methode voor de bepaling van het aantal

Deze documenten zullen op termijn de vorige versie van zowel deel 1 als deel 2 van ISO 11290 uit 1997/1998 (en de bijbehorende wijzigingsbladen uit 2004) vervangen.

Het risico

L. monocytogenes is de veroorzaker van listeriose, een ziekte die bij risicogroepen (personen met verzwakte afweer), in 30-50% van de gevallen tot sterfte leidt. L. monocytogenes komt algemeen voor en is in vrijwel alle rauwe en kant-en-klare levensmiddelen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is rauw-melkse zachte kaas. In de Hollandse boerenkaas van het Gouda-type overleeft de bacterie dus niet.

Omdat de bacterie uitgroeit bij koelkasttemperatuur kunnen aanvankelijk aanwezige lage aantallen aan het einde van de houdbaarheidstermijn leiden tot hoge aantallen. Het is daarom van belang dat laboratoria in een vroeg stadium op dezelfde manier dit micro-organisme detecteren. Op die manier wordt voorkomen dat besmette producten bij de consument terecht komen en mogelijke risico's opleveren voor de volksgezondheid.

Discussieer mee

Het is zaak dat de beide delen zo goed en uitputtend mogelijk in hun definitieve versie worden gegoten. U kunt daarover mee beslissen en zo een bijdrage leveren aan de beheersing van de voedselveiligheid in de agrofoodsector. Als u commentaar wilt leveren, neem dan contact op met de secretaris van de normcommissie Microbiologie (Laura Mout).

Deze normen zijn via de ISO website verkrijgbaar:

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Laura Mout, NEN AgroFood & Consument

laura.mout@nen.nl

(015) 2 690 436

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop