Uitbreiding Europese normalisatie assistentiehonden met “dog assisted interventions”?

24-01-2017 Op Europees niveau is een technische commissie (CEN/TC 452) gestart om normen te ontwikkelen voor assistentiehonden. Tijdens de oprichtingsvergadering brachten andere landen de vraag in of de scope uitgebreid kan worden met “dog assisted interventions”.

NEN wil graag de Nederlandse belanghebbenden over beide onderwerpen raadplegen en gezamenlijk bepalen of een NEN-normcommissie opgericht moet worden. Die kan input geven over de (mogelijke) ontwikkeling van deze Europese normen. Daarom wordt (bij voldoende belangstelling) op donderdagmiddag 16 februari de kick-offbijeenkomst georganiseerd met als titel: NC Assistentiehonden met of zonder “dog assisted interventions”?

CEN/TC 452 ‘Assistance dogs’ is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Europese normen die vallen onder de volgende scope: standardization in the field of assistance dogs, users and training staff. Onderwerpen die tijdens de oprichtingsvergadering ook aan bod kwamen, zijn onder andere:

  • Wat is een assistentiehond?
  • Toegankelijkheid tot publieke ruimtes voor mensen die gebruikmaken van een assistentiehond
  • Een beeldmerk ontwikkelen voor alle assistentiehonden in Europa

Nederland heeft aan de oprichtingsvergadering op 13 december 2016 in Kroatië deelgenomen, net als vertegenwoordigers van de volgende landen: België, Frankrijk, Finland, Italië, Kroatië, Oostenrijk, Roemenië, Slovenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk. Via een partnerorganisatie van CEN was ook de ‘European Guide Dog Federation’ aanwezig.

Mogelijke uitbreiding met “dog assisted interventions”
Tijdens de oprichtingsvergadering bleken verschillende landen verschillend om te gaan met wat onder “assistentiehonden” en “dog assisted interventions” valt. Op Europees niveau loopt nu een formele stemronde over de mogelijke uitbreiding van de scope met “dog assisted interventions”. In Nederland zijn “dog assisted interventions” bijvoorbeeld activiteiten en werkzaamheden waarbij honden een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs. Daarbij kan worden gedacht aan ondersteuning en assistentie van honden in het werk van onder andere psychologen, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk en sociaal werkenden, onderwijsgevenden en vrijwilligers in de zorg en het onderwijs. Door het op een ondersteunende manier inzetten van honden, vindt optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats.

Invloed uitoefenen
NEN houdt op donderdagmiddag 16 februari de kick-offbijeenkomst met als thema het (mogelijke) starten van een NEN-normcommissie ‘Assistentiehonden’ en de inventarisatie van de uitbreiding van de scope met “dog assisted interventions”. Via de (nog op te richten) NEN-normcommissie hebben deelnemers een adviserende stem en oefenen een actieve rol uit op de ontwikkeling van de Europese normen. NEN begeleidt de totstandkoming van de Nederlandse positie en het commentaar; deelnemers vertegenwoordigen Nederland hierin.

Aanmelding en meer informatie

De kosteloze kick-offbijeenkomst vindt plaats bij NEN in Delft. Voor aanmelding (bij voorkeur voor 10 februari) en inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument

laura.mout@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids