Veel belangstelling NEN-normcommissie voedselauthenticiteit en -fraude

06-04-2020 Er is veel belangstelling om een NEN-normcommissie over voedselfraude te starten. Dat bleek uit een informatiemiddag om de interesse te peilen onder Nederlandse belanghebbenden voor betrokkenheid bij de nieuwe CEN Technische Commissie over voedselauthenticiteit en -fraude

Een aantal deelnemers gaf aan direct lid te willen worden. NEN gebruikt 2020 om meer belanghebbenden te benaderen en zo de normcommissie uit te bouwen tot een groep met gebalanceerde samenstelling. Leden van de normcommissie kunnen via NEN direct aan het Europese werk deelnemen.

Aanleiding

Directe aanleiding voor het organiseren van de informatiemiddag was de oprichting van de nieuwe CEN Technische Commissie, ‘CEN/TC 460 – Food authenticity’. Het onderwerp voedselauthenticiteit ('echtheid') en fraude met voedsel is actueel en staat volop in de belangstelling. De nieuwe CEN-commissie stelt onder Duits voorzitterschap Europese normen op met analysemethoden om de echtheid vast te kunnen stellen van voedingsmiddelen en eventuele fraude aan te kunnen tonen.

Werkgebied

De commissie richt zich in eerste instantie op producten waar nog geen andere CEN-commissies voor bestaan. Op het werkprogramma staan onder andere methoden voor koffie, koffieproducten, honing en andere bijenproducten. Maar ook vlees, vis, kruiden en specerijen komen in aanmerking. Aan ‘echtheidmethoden’ voor granen, oliën en vetten, cacao en melk(producten) kan ook gewerkt worden, maar uitsluitend in overleg met de bestaande CEN-commissie op dit gebied.

CEN/TC 460 heeft werkgroepen gestart die zich specifiek richten op verschillende analysetechnieken. Dit zijn bijvoorbeeld NMR, MALDI-TOF, spectroscopie (NIR, FT-IR) en isotoopanalyse (IRMS). De methoden moeten in principe gevalideerd zijn om te worden genormaliseerd. Een norm over de validatie van zogenaamde non-targeted methoden wordt ook overwogen. Nederland heeft de interesse en kennis om een rol bij dit specifieke onderwerp te spelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze nieuwe NEN-commissie of meedoen aan normalisatie op het gebied van voedselauthenticiteit en fraude? Neemt u dan contact op met Marcel de Vreeze, NEN AgroFood & Consument via telefoon 015 2 690 125 of per e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop