Vergadering normcommissie Dierenwelzijn

16-05-2013 De nationale normcommissie Dierenwelzijn is sinds begin dit jaar actief. Deze commissie stelt het Nederlandse standpunt vast voor de internationale ISO werkgroep voor Dierenwelzijn.

Het is de bedoeling om binnen ISO een internationale standaard (ofwel een Technische Specificatie) te ontwikkelen voor dierenwelzijn, gebaseerd op de OIE-richtlijnen (Internationale Diergezondheidsorganisatie).

De eerstvolgende bijeenkomst van de normcommissie is gepland voor 23 mei aanstaande, met als belangrijkste agendapunt het concept-raamwerk voor de Technische Specificatie.

Meer weten?

Voor meer informatie of deelname kunt u een kijkje nemen in het commissieplan of contact opnemen met Rien Huige, NEN Landbouw & Levensmiddelen, telefoon (015) 2 690 292, e-mail rien.huige@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids