Voortgang mandaat meststoffen

24-02-2013 De Europese Commissie heeft CEN/TC 260 ‘Fertilizers and liming materials’ in 2003 mandaat gegeven om de methoden in bijlage IV van de Europese Verordening (EG) nr. 2003/2003 om te zetten naar EN-normen en de methoden daarbij ook te valideren. Hoe ver zijn we begin 2013?

De 35 methoden voor primaire en secundaire nutriënten zijn inmiddels als Europese norm gepubliceerd. Het laatste document dat ter stemming ligt is Ontw. CEN/TS 16490 'Fertilizers - Comparison of the CEN/TC 260/WG 7 ring test results with tolerances given in the Regulation (EC) Nr 2003/2003 Annex II and conclusions'.

Metalen

Voor de bepaling van metalen (arseen, cadmium, chroom, chroom VI, lood, nikkel en kwik) zijn in 2012 vier Europese Technische Specificaties verschenen: CEN/TS 16317, CEN/TS 16318, CEN/TS 16319 en CEN/TS 16320.

Binnen CEN/TC 260 worden deze documenten nu als laatste stap voorgelegd voor acceptatie als Europese norm. Technisch inhoudelijk zullen de documenten niet meer wijzigen.

Micronutriënten

In 2013 zal CEN/TC 260 zich concentreren op het laatste onderdeel van het mandaat uit 2003, namelijk de methoden voor de bepaling van micronutriënten: boor, kobalt, koper, ijzer, mangaan, molybdeen en zink. De in de Verordening (EG) nr. 2003/2003 genoemde methoden in Annex IV (bijlage B, methoden 9 en 10) beschrijven meettechnieken die niet meer state-of-the art zijn. Valideren van deze methoden zal dan ook niet gemakkelijk worden. CEN/TC 260 en EC zijn met elkaar in overleg om tegelijkertijd ook nieuwere meettechnieken (gebaseerd op ICP-technieken) te valideren en standaardiseren. Meer nieuws hierover medio 2013.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Saskia Schulten, NEN Landbouw & Levensmiddelen, telefoon (015) 2 690 129, e-mail saskia.schulten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids