Werkgroep voor garnalenvisserij is gestart

03-04-2020 De NEN-werkgroep garnalenvisserij heeft zijn eerste vergadering gehad. De werkgroep stelt in opdracht van LNV een NTA (Nederlandse Technische Afspraak) op met betrekking tot een ‘black box’ voor de garnalenvisserij. Het doel is dat kan worden vastgesteld of de wijze waarop de garnalenvisserij wordt bedreven binnen de daarvoor opgestelde regelgeving valt. Volgens planning moet publicatie van de NTA in 2020 plaats vinden.

Het doel van de eerste bijeenkomst op 6 maart was de identificatie van mogelijkheden om op afstand te bepalen of er gevist wordt. In de volgende bijeenkomsten zullen andere aspecten zoals plaatsbepaling tegen het licht worden gehouden.

Black box

NEN stelt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een NTA op met betrekking tot een ‘black box’ voor de garnalenvisserij. Het doel van de ‘black box’ is vaststellen of de garnalenvisserij zich aan de regels houdt. Deze regels betreffen onder meer de gebieden waar (niet) gevist mag worden en het maximale vermogen dat mag worden aangewend voor de voortstuwing van de vaartuigen

Sensoren

Sensoren meten of op een bepaalde tijd een vaartuig daadwerkelijk vist of alleen vaart en wat de positie op dat moment is. Daarnaast kan het vermogen worden gemeten. Deze gegevens worden opgeslagen in de ‘black box’. In de NTA zullen eisen worden gesteld aan het geheel van sensoren en aan de ‘black box’ zelf, om de kans op ondeugdelijk functioneren door technische problemen of onjuist menselijk handelen te minimaliseren.

Meer info over het principe van de NTA als instrument voor snelle afspraken.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Garnalenvisserij’ houdt zich bezig met de kwaliteit en regelgeving van garnalenvisserij. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.

Meer informatie.

Voor informatie over deze NTA of over het normalisatieproces: Arthur Carlebur, telefoon 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop