Whitepaper (Smart Transport) voor NIRS beschikbaar

06-04-2020 Er is een nieuwe methode die real-time de mestsamenstelling op een transportvoertuig analyseert: NIRS. Hierdoor kan de lading mest binnen een paar minuten gecontroleerd worden. De whitepaper ‘Smart Transport’ licht toe hoe en binnen welk systeem het NIRS-consortium werkt. De whitepaper is kosteloos te downloaden via de website van NEN.

Whitepaper (Smart Transport) voor NIRS beschikbaar

Een essentieel onderdeel van de meststoffenwet is de verantwoording van fosfaat en stikstof in dierlijke mest. Het huidige systeem is gevoelig voor onregelmatigheden maar ook intensief en tijdrovend. De implementatie van een nieuwe technologie 'NIRS' biedt tijdwinst en zekerheid voor de toekomst.

Tot op heden moet er minimaal een keer bij het laden óf bij het lossen van de mest handmatig een monster worden genomen om het fosfaat- en stikstofgehalte te bepalen. Dit wordt vervolgens geanalyseerd in specifiek geaccrediteerde laboratoria (AP05) en doorgegeven aan de Nederlandse overheid. Met het oog op de toekomst wordt er in een consortium van koplopers uit overheidsinstellingen, kennisinstellingen, laboratoria, brancheverenigingen en fabrikanten gewerkt aan Nabij Infra Rood Spectroscopie (NIRS). Dit is een methode waarbij real-time de mestsamenstelling op het transportvoertuig wordt geanalyseerd. Hierdoor kan de lading mest binnen een paar minuten gecontroleerd worden en is voor de afnemer bekend hoeveel er uitgereden kan worden zonder de gebruiksnormen te overschrijden. Nu vindt de verantwoording achteraf plaats als de laboratoriumuitslag bekend is, met alle risico’s van dien.

Smart transport

Deze real-time informatie zorgt niet alleen voor tijdwinst, maar vermindert ook de administratieve last en vergroot de betrouwbaarheid van de informatie doordat deze direct vanaf het transport voertuig wordt vrijgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bovendien is dit een eerste stap richting precisielandbouw, waarbij door precieze data bepaald kan worden hoeveel mest er per oppervlakte land nodig is. Deze ontwikkeling sluit bovendien nauw aan bij het kringloopprincipe van LNV.

Infographic

De whitepaper is een infographic die laat zien hoe en binnen welk systeem het NIRS-consortium werkt. Metingen om de mestsamenstelling te bepalen, worden door NIRS uitgevoerd tijdens het volledige laadproces. Een automatische controle zal in de beginfase van het laden door het NIRS-systeem worden uitgevoerd als de mestsamenstelling wordt herkend door de gemeten spectra van de NIRS-sensor. Deze gegevens over de nutriëntenwaarden worden realtime naar RVO gestuurd, die de gegevens van het mesttransport registreert. Deze gegevens staan ter beschikking van de NVWA om haar handhavingstaak te kunnen uitoefenen.

Als de gemeten mest niet herkend kan worden door het kalibratiemodel voor nauwkeurige stikstof (N) en fosfaat (P) bepaling, zal een automatische bemonstering voor laboratoriumanalyse worden gestart conform de huidige systematiek van bemonstering en analyse. RVO ontvangt de mestsamenstellingsgegevens na de laboratoriumanalyse door het AP05 lab.

Meer informatie

Voor informatie neem contact op met: Gillian Herpers, Clustermanager AgroFood en Consument, telefoon 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl.

De whitepaper Smart transport Nutrient transparency with NIRS is beschikbaar.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop