World Dairy Summit 2016: “Normen zijn cruciaal voor onze business”

19-10-2016 Op 18 oktober, de tweede dag van de World Dairy Summit 2016, gaf Phil Turner van het Nieuw-Zeelandse zuivelbedrijf Fonterra zijn visie op het belang van normen en standaarden voor zijn bedrijf. ''Vanuit commercieel oogpunt zijn normen zeer belangrijk voor ons bedrijf. Ze faciliteren een vrije wereldwijde doorstroming van voedsel en slechten hierdoor handelsbarrières'', aldus Turner. Fonterra exporteert ongeveer 90 % van haar zuivelproducten, dus ze weten waar ze over praten.

IDF (the International Dairy Federation) organiseert van 16 tot 21 oktober de World Dairy Summit in Rotterdam. Tijdens dit jaarlijkse zuivelevenement komen ruim 1000 internationale stakeholders, variërend van boeren tot bankiers, vanuit de hele wereld bijeen om de huidige stand van zaken in de zuivelsector te bespreken en plannen te maken voor de toekomst. Een breed scala van zuivel gerelateerde onderwerpen komt aan bod, variërend van landbouw, productie, economie, technologie, voeding, voedselveiligheid, duurzaamheid en normalisatie. NEN werkt via ISO nauw samen met IDF en de zuivelsector om internationale normen te ontwikkelen.

Belang van deelname

Turner gaf het publiek een aantal waarschuwingen mee. Normen werken alleen barrière verlagend als ze zoveel mogelijk internationaal afgestemd en geharmoniseerd zijn. Lokale en verouderde normen kunnen bijvoorbeeld juist averechts en belemmerend werken. Ook onderstreepte Turner het belang van deelname van zoveel mogelijk stakeholders bij het opstellen van een norm, met de industrie als sturende kracht. Erik Wijkstrøm van WTO Division Trade & Environment onderstreepte in een latere presentatie het toenemende belang van normen in internationale handelsovereenkomsten: ''Door te voldoen aan normen ontstaat vertrouwen tussen producent en consument''.

NEN is hierdoor op de WDS goed vertegenwoordigd, onder andere met een stand, waar de bezoeker zich kan laten bijpraten over allerlei normalisatieonderwerpen zoals MicroVal, het Europese platform voor validatie en certificatie van snelle testmethoden voor voedselveiligheid (NEN secretariaat).

Programma 19 oktober

Ook vandaag, woensdag 19 oktober, beloofd weer een interessante dag te worden, met onder andere een presentatie met de laatste ontwikkelingen over het Dairy Sustainability Framework (DSF). Onlangs is vanuit de organisatie belangstelling getoond om ISO in te schakelen bij het formaliseren van het DSF om de wereldwijde acceptatie en implementatie ervan te vergemakkelijken. NEN zal tijdens de WDS proberen dit initiatief een stap verder te brengen!

Meer informatie

Voor meer informatie over de bijdrage van NEN bij de World Dairy Summit, neemt contact op met Marcel de Vreeze, consultant Agrofood & Consument, telefoon (015) 2 690 125 of e-mail marcel.devreeze@nen.nl.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op www.nen.nl/dairy

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop