2 films over veilig werken met asbest

09-06-2014 Werknemers kunnen tijdens het werk in aanraking komen met gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen, zoals asbest en kwartsstof. Om dit onder de aandacht te brengen heeft de Inspectie SZW twee voorlichtingsfilms gemaakt.

In de 8 minuten durende film ‘De gevaren van kwartsstof’ komen de gevaren van blootstelling aan kwartsstof aan bod. Maar ook de maatregelen die werkgevers en werknemers kunnen en moeten nemen om zich tegen die blootstelling te beschermen. Want blootstelling aan deze stoffen kan met adequate maatregelen voorkomen worden.

Boren en frezen
Kwarts komt voor in veel grondstoffen die in de bouw worden gebruikt. Dat is volgens de Inspectie SZW op zich geen probleem, totdat er een werknemer in deze bouwmaterialen gaat boren, frezen, zagen, slijpen of hakken. En dit zijn precies de werkzaamheden die in de installatiebranche regelmatig voorkomen.

Onherstelbare schade
Bij deze werkzaamheden komen er fijne kwartsstofdeeltjes vrij, die diep in de longen kunnen doordringen en daar na verloop van jaren onherstelbare schade kunnen aanrichten. ´Daarom is het belangrijk dat werkgevers en werknemers maatregelen treffen om blootstelling te voorkomen of te beperken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruiken van minder schadelijke stoffen, alternatieve werkmethodes en de juiste gereedschappen´, aldus SZW. De film poogt dit alles op begrijpelijke wijze in beeld te brengen.

Dick Wallenburg, hoofd Expertisecentrum en plaatsvervangend directeur Arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW, ziet de film als een aanzet voor de branche om aan de slag te gaan met een arbocatalogus voor veilig werken met kwartsstof.

Film ´Joost´
De tweede voorlichtingsfilm van de Inspectie SZW over het werken met gevaarlijke stoffen heet ´Joost´. In deze film wordt monteur Joost gevolgd, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. Joost heeft niet de juiste voorzorgsmaatregelen genomen.

Asbestvezels
Terwijl Joost werkt, leeft en ouder wordt, volgt de kijker de reis van de vezels door zijn longen. De vezels zetten zich vast in zijn borstvlies. Na tientallen jaren ontstaan rondom de asbestvezels kwaadaardige cellen. Tijdens de uitleg van dit proces zien we Joost genieten van zijn zoon, die opgroeit van peuter, puber, afgestudeerde jurist tot aanstaande vader. Ondertussen doen de asbestvezels in het borstvlies hun sluipende werk. Joost sterft uiteindelijk aan mesothelioom, de meest voorkomende vorm van kanker als gevolg van het inademen van asbest. Hij is één van de 400 mensen die jaarlijks in Nederland aan mesothelioom overlijden.

Met de film probeert de Inspectie de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk te maken. Het is ook de bedoeling dat werknemers bij zichzelf te rade gaan wat zij zelf kunnen doen om zichzelf en collega´s te beschermen.

Want blootstelling aan asbest is volgens SZW niet nodig, als zowel werkgever als werknemer alert zijn en er adequate maatregelen zijn genomen. Meer informatie hierover is te vinden op Asbest op het werkDe gevaren van kwartsstofJoost

Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Om veilig te kunnen werken zijn er persoonlijke beschermingsmiddelen. Je moet wel de juiste middelen kiezen en erop kunnen vertrouwen dat die voldoende bescherming bieden. Die middelen moeten daarom aan bepaalde eisen voldoen en daar zijn normen voor. De in de EU toegepaste PBM moeten voldoen aan de Europese richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’. Zo wordt de regelgeving ten aanzien van veiligheid en gezondheid binnen de grenzen van de EU gelijkgetrokken.

NEN coördineert de inspraak van belanghebbenden bij het Europese normalisatieproces. Daarvoor is de normcommissie ‘Persoonlijke beschermingsmiddelen’ opgericht.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nen.nl/pbm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl