9e Infodag 'Regelgeving & Normalisatie Luchtemissies'

13-10-2014 In het najaar van 2014 organiseren NEN en InfoMil weer een informatiedag over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van luchtemissies. De infodag wordt gehouden op donderdag 20 november 2014 in Park Plaza te Utrecht. Tijdens de infodag krijgen deelnemers een update van de stand van zaken van (internationale) normalisatie en regelgeving met betrekking tot emissiemetingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • nieuw Europees beleidspakket,
  • beslisboom ‘stookinstallaties in het Activiteitenbesluit’,
  • laatste nieuws uit het Platform Kwaliteit Luchtmetingen (PKL),
  • functionele testen volgens de herziene NEN-EN 14181 ‘Emissies van stationaire bronnen – Kwaliteitsborging van geautomatiseerde meetsystemen’,
  • gebruik van GCN kaarten bij fijnstofmetingen,
  • metingen en berekeningen volgens de nieuwe debietnorm NEN-EN-ISO 16911-1 ‘Stationaire bronnen – Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet is afgaskanalen – Deel 1: Handmatige referentiemethode’,
  • voorspellende monitoringssystemen, en
  • ontwikkelingen binnen geurmetingen.

Ook dit jaar zijn er weer posterpresentaties over projecten die te maken hebben met luchtemissies. Het programma biedt deelnemers voldoende ruimte voor een dialoog met vakgenoten en het onderhouden van het eigen netwerk.

Aanmelden en informatie

De deelnamekosten voor deze dag zijn € 175,- (excl. BTW), inclusief lunch en borrel. Aanmelden voor de infodag kan via NEN Evenementen. De inschrijving sluit op 6 november 2014.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met NEN Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2690 303 of e-mail milieu&maatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl