Aan de slag met de nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid

24-02-2020 NEN organiseert op 26 maart 2020 bij RWS (Rijkswaterstaat) Lelystad een introductiebijeenkomst voor een nieuwe norm voor de bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid. De bijeenkomst wordt georganiseerd om veldwerkbureaus en laboratoria bekend te maken met de inhoud van de norm.

In de herziene internationale norm, NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 nl 'Algemene eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria', is een nieuwe eis opgenomen waaraan geaccrediteerde laboratoria vanaf 1 september 2020 moeten voldoen. Het gaat om het beschikbaar hebben van de extra bijdrage aan de meetonzekerheid door de (geaccrediteerde) monsterneming.

NEN 7779:2018 'Milieu, voedingsmiddelen en diervoeders – Meetonzekerheid' is al eerder opgesteld voor laboratoria. Hiermee kan de meetonzekerheid van een monster worden bepaald na de aankomst in het laboratorium.

Werkgroep

Naar het voorbeeld van NEN 7779 is nu door een werkgroep het normontwerp NEN 7776 ontwikkeld. Ontw. NEN 7776:2020 'Bijdrage van bemonstering aan meetonzekerheid' is vanaf 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 in te zien en te voorzien van commentaar via normontwerpen.nen.nl.

Aanmelden

Tijdens de bijeenkomst krijgen toekomstige gebruikers informatie over de inhoud en de toepassing van de norm. Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk vrijdag 20 maart via NEN Evenementen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de bijeenkomst? Belanghebbende partijen en geĂ¯nteresseerden kunnen contact opnemen met Marina Maroulakis, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl