Aanpassing van Nederlandse meetnormen aan Europese horizontale normen

19-12-2014 Door het verschijnen van een aantal nieuwe Europese normen op het gebied van milieu moeten ook Nederlandse normen worden aangepast. De afgelopen jaren zijn er aanpassingen doorgevoerd in normen voor anorganische meetmethoden. Nu zijn er wederom twee normen met meetmethoden herzien, NEN 5776 en NEN 6961.

De Nederlandse norm NEN 5776 ‘Bodem - Bepaling van ijzer, aluminium en fosfor in een ammoniumoxalaat-oxaalzuurextract voor het vaststellen van de fosfaatverzadiging’ is aangepast aan de implementatie van de voorbehandeling van monsters volgens de Europese NEN-EN 16179:2012 ‘Slib, behandeld bioafval en bodem - Richtlijn voor monstervoorbehandeling’. Daarnaast is de stabiliteit van de zoutzuuroplossing verbeterd.

NEN 6961

NEN 6961 ‘Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen in water, waterbodem, slib, slibhoudend water, luchtstof, grond en bouwstoffen’ is aangepast aan de Europese normen voor koningswater ontsluiting. De Europese normen zijn leidend voor de matrices grond, slib, bioafval en water. Voor het resterende toepassingsgebied kan NEN 6961 worden gebruikt. De titel van de norm is dan ook aangepast tot ‘Milieu - Ontsluiting met salpeterzuur en zoutzuur (koningswater) voor de bepaling van geselecteerde elementen. Daarnaast is de informatieve bijlage “ontsluiting in een open systeem” is gesplitst om naast een glazen systeem ook een verwarmingsblok met wegwerpvaatjes systeem toe te voegen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, consultant Milieu en Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieuenmaatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl