Anorganische methoden in het milieu doorontwikkeld tot norm

09-11-2016 Binnen CEN zijn in de afgelopen jaren een aantal meetnormen ontwikkeld die toepasbaar zijn op de milieu matrices, slib, behandeld biologisch afval en bodem ontwikkeld. Dit wordt het project Horizontal genoemd. In een aantal beschreven normen waren de validaties onvoldoende en zijn de methoden als ‘Technical Specification’gepubliceerd. Na hervalidatie zijn deze normen alsnog als NEN-EN verschenen.

Tijdens de eerste validatie werd geconcludeerd dat de validatie incompleet ofwel niet robuust genoeg waren. De resulterende meetmethoden zijn destijds dan ook als Technical Specification gepubliceerd. In deze vorm werden zij niet nationaal overgenomen. In de afgelopen 2 jaar zijn deze Technical Specifications opnieuw gevalideerd en zijn de validatie in de documenten verwerkt. Hiermee worden deze documenten alsnog als normen gepubliceerd en daarmee nationaal overgenomen.

De volgende vier nieuwe Europese normen uitgebracht:

  • NEN-EN 16170:2016: "Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van elementen met inductief gekoppeld plasma en optische emissiespectrometrie (ICP-OES)"
  • NEN-EN 16171:2016 "Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van elementen met inductief gekoppeld plasma en massaspectrometrie (ICP-MS)"
  • NEN-EN 16175-1:2016 "Slib, behandeld biologisch afval en bodem - Bepaling van het gehalte aan kwik na ontsluiting met koningswater of salpeterzuur - Deel 1: Koude damp atomaire absorptiespectrometrie (CVAAS)"
  • NEN-EN 16175-2:2016 "Slib, behandeld bioafval en bodem - Bepaling van het gehalte aan kwik - Deel 2: Koude damp fluorescentiespectrometrie (CVAFS)

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu en Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normsubcommissie ‘Anorganische parameters’houdt zich bezig met de normalisatie van methoden voor de analyse van anorganische parameters in water, bodem, waterbodem, slib, bouw-, rest- en afvalstoffen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl