Asbest in bouw- en sloopafval

28-05-2014 Asbestonderzoek staat in de schijnwerpers. Ook de onderzoeksmethoden voor de bepaling van asbest in bouw- en sloopafval en in recyclinggranulaat wordt aangepast. Met de publicatie van het normontwerp NEN 5897 wordt weer een stap gezet in de actualisatie van asbestnormen. Belanghebbenden kunnen tot 20 augustus as. online commentaar indienen.

NEN 5897 beschrijft een werkwijze voor de uitvoering van onderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat en in partijen die reeds als fundering of verharding van wegen of terreinen zijn toegepast. Het normontwerp is afgestemd met de in 2013 gepubliceerde normontwerpen NEN 5707 ‘Asbest in bodem’ en NEN 5898 ‘Bepaling van het gehalte aan asbest’.

Wijzigingen

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van NEN 5897 uit 2005 zijn:

  • de onderdelen die de uitvoering van het asbestonderzoek in het laboratorium betreffen, zijn uit NEN 5897 verwijderd en opgenomen in NEN 5898;
  • de systematiek met betrekking tot verdenking op asbest is verduidelijkt en op onderdelen aangepast;
  • de grens voor het percentage grond in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat is verlaagd van 80% (V/V) naar 50% (V/V) bij onderzoek met NEN 5897;
  • een betere afstemming met NEN 5707 met betrekking tot onderzoeksstrategie, uitvoering onderzoek en de resultaten van het onderzoek.

Normontwerp ter commentaar

Belanghebbenden kunnen het normontwerp kosteloos inzien op www.normontwerpen.nen.nl en commentaar indienen tot 20 augustus as. Om een goede afstemming met de ook in herziening zijnde NEN 5717 en NEN 5725 'Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek land- en waterbodem' te bewerkstelligen, worden de definitieve asbestnormen pas gepubliceerd na afstemming met de definitieve NEN 5717 en NEN 5725.

Eerder door u bekeken

Informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: NEN Milieu

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl