Chemische immunoassays mogelijk genormaliseerd

15-08-2016 Het gebruik van immunoassays binnen de chemie is een relatief nieuwe ontwikkeling. Er zijn twee normen die deze techniek als onderwerp hebben. De target chemicaliën zijn echter zeer verschillend van aard en worden besproken tijdens de internationale vergadering van ISO/TC 147 ‘Water quality’ in Sydney (5-10 september). Bij voldoende steun worden de voorstellen ter stemming gebracht. Belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te praten of deel te nemen aan de ontwikkeling van deze normen.

Het eerste voorstel voor "Water quality — Determination of algal toxins (microcystins) — Method by immunochromatographic assay and liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) heeft als onderwerp het aantonen en kwantificeren van microcystinen. Microcystinen zijn giftige stoffen die geproduceerd worden door blauwalgen.
In de beschreven methode wordt het immunoassay als een screening gebruikt. Kwantificatie vindt alleen plaats op monsters waarin microcystinen zijn aangetoond. Voor deze kwantificatie wordt een LC-MS/MS methode toegepast.

Dioxine-achtige stoffen

Het tweede voorstel Water quality — Rapid detection of dioxin-like polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans and biphenyls — Method using a flow immunosensor gebruikt een iets andere techniek en richt zich op dioxine-achtige stoffen. Een flow immunosensor is gebaseerd op de kinetische exclusie assay theorie. Er wordt gebruik gemaakt van specifieke monoclonale antilichamen in een heterogeen assay systeem voor snelle detectie van analyten. Na het immunoassay kunnen de stoffen dan met bekende analyse methoden met bijvoorbeeld HR GC-MS verder gedetermineerd en gekwantificeerd worden.

Stemming

Tijdens de vergadering van ISO/TC 147 "Waterkwaliteit" bepaalt men op internationaal niveau of er een normtraject gestart kan worden. Bij voldoende internationale steun worden de voorstellen ter stemming gebracht en gaat het normtraject officieel in oktober 2016 van start.

Meer informatie en meepraten

Wilt u meer informatie over deze normen, dan kunt u contact opnemen met Marina Maroulakis, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail: mm@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van deze normen en lid worden van de Nederlandse normsubcommissie ‘Organische parameters’, dan kunt u dit aangeven in een mail naar mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marina Maroulakis, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl


Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl