Commentaar gevraagd op drie herziene Nederlandse normen

24-03-2015 Internationale normalisatie heeft een directe invloed op Nederlandse normen. Met name Europese normen kunnen leiden tot de herinrichting van Nederlandse normen. De normcommissie ‘Organische parameters’ heeft door het verschijnen van Europese normen drie Nederlandse normen op het gebied van bodem aan te passen. De normen staan open voor commentaar tot 1 juli 2015.

NEN-EN- ISO 16703 ’Bodem – Bepaling van het gehalte aan minerale olie van C10 tot C40 door gaschromatografie’ is in 2011 verschenen. Door deze norm is het nodig om NEN 6975 'Bodem - Zuivering met Florisil voor de bepaling van organische componenten' en NEN 6978 ’Bodem - Kwantitatieve bepaling van het gehalte aan minerale olie met gaschromatografie’ te herzien.

NEN 6975

Aan het normontwerp is onder meer de kolommethode voor de zuivering met Florisil, zoals beschreven is in NEN-EN-ISO 16703 toegevoegd.

NEN 6978

Met de introductie van NEN-EN-ISO 16703 is voor de analyse van minerale olie in grond voortaan de internationale norm van toepassing.

NEN 6970

Daar beide Nederlandse normen onderdeel uitmaken van de modulaire koepelnorm NEN 6970 ’Koepelnorm voor de bepaling van organische componenten in grond, waterbodem en bouwstof (grond)’ is deze ook aangepast. Naast de genoemde normen zijn in de herziening nog twee internationale normen meegenomen in deze herziening en verwerkt in de modulaire opbouw van de norm.

Het gaat hierbij om de volgende normen:

  • NEN-EN-ISO 15009:2013 ’Bodem - Gaschromatografische bepaling van het gehalte aan vluchtige aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - Purge- and- trap’ - methode met thermische desorptie’;
  • NEN-EN ISO 22155:2013 ’Bodem - Gaschromatografische bepaling van vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen en geselecteerde ethers - Statische 'headspace' methode’.

Openbare commentaarronde

Belanghebbenden kunnen de normen kosteloos inzien en tot 1 juli 2015 commentaar indienen via www.normontwerpen.nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieuenmaatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie:

Voor meer informatie: Erica Fritse, Consultant Milieu & Maatschappij.

milieuenmaatschappij@nen.nl

(015) 2 690 303

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl