Concept wijzigingsblad bij NEN 5740 ter commentaar gepubliceerd

06-08-2014 NEN is gevraagd om NEN 5740 ‘Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond’ ook toepasbaar te maken voor lijnvormig onderzoek. Om die reden heeft NEN een concept wijzigingsblad gepubliceerd bij deze norm. Belanghebbenden kunnen tot 1 november a.s. via www.normontwerpen.nen.nl reageren op de voorgenomen wijzigingen.

NEN 5740 beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van bodemverontreiniging. Ook wordt de methode voor het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de landbodem en eventueel daaruit vrijkomende grond behandeld. De norm is van toepassing op verkennend bodemonderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties en bestaat uit een verzameling van onderzoeksstrategieën met elk een specifiek toepassingsgebied.

In het wijzigingsblad is voor een viertal strategieën een variant toegevoegd die speciaal voor lijnvormig onderzoek gebruikt kan worden.

Wijzigingen

  • Definitie 3.51 ‘tussenwaarde bij toetsingen in het kader van bodemonderzoek’ komt te vervallen.
  • Een nieuwe definitie wordt toegevoegd: ‘lijnvormig element’.
  • Bij vier strategieën zijn varianten opgenomen voor niet-lijnvormig onderzoek: Onverdachte locatie (ONV); Grootschalige onverdachte locatie (ONV-GR); Verdachte locatie, diffuse bodembelasting, homogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HO); Verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming (VED-HE).
  • Waar in de norm vermeld stond dat grondwatermonsters in het veld worden onderzocht op pH en elektrisch geleidingsvermogen, is hier troebelheid aan toegevoegd en wordt voor deze handeling verwezen naar NEN 5744:2011/A1:2013.

Reageren?

Belanghebbenden kunnen via www.normontwerpen.nen.nl het concept wijzigingsblad inzien en tot 1 november a.s. reageren. Daarna zal de NEN-commissie 'Veldwerk-Monsterneming' de respons verwerken en een definitieve versie van dit wijzigingsblad publiceren.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over eventuele deelname aan de commissie 'Veldwerk-Monsterneming': Saskia Schulten, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl