Consultatie van de Europese Commissie: hergebruik van water

01-10-2014 Hergebruik van water lijkt een veel betere en goedkopere oplossing tegen waterschaarste dan bijvoorbeeld op grotere schaal ontzilting van zout of brak water. In Europa vindt hergebruik van gezuiverd afvalwater alleen in Spanje en Italië al vrij veel plaats, maar in de rest van de EU nog slechts op beperkte schaal. De Europese Commissie heeft nu op basis van zes mogelijke oorzaken een consultatie gestart. NEN nodigt iedereen die in relatie tot hergebruik van water inbreng kan leveren uit om deze consultatie te bekijken en te beantwoorden; dit is mogelijk tot 7 november a.s.

Zes mogelijke oorzaken en factoren van minder of nog niet op gang komend hergebruik, zijn:

  • verkeerde prijsstelling (en/of business model) van de productie en levering van water,
  • onvoldoende monitoren van het onttrekken van zoet water,
  • onzekerheden voor de besluitvorming bij het thema watervoorziening,
  • zeer strenge normen bij hergebruik van water,
  • hergebruik wordt niet gezien als integraal onderdeel bij watermanagement,
  • technische barrières en wetenschappelijke onzekerheden.

Echter, deze consultatie laat voldoende ruimte voor deelnemers om verdere barrières te identificeren. De EU zal de consultaties verzamelen en verwerken, en op basis daarvan wordt een verder pad uitgezet door de EC.

Rol van CEN en NEN

CEN is één van de organisaties die over dit onderwerp op een eerder tijdstip in gesprek is getreden met de EU en daarom is gevraagd om de consultatie te verspreiden binnen haar grote Europese netwerk.

NEN, als Nederlandse partner van CEN, nodigt Nederlandse belanghebbenden uit om deze consultatie te bekijken en te beantwoorden vanuit het eigen unieke Nederlandse perspectief. Hiermee kunnen belanghebbenden invloed uitoefenen op het komende Europese beleid op het gebeid van het hergebruik van water.

Ga direct naar de enquête en lees een toelichting. De enquête staat open tot 7 november a.s.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het normalisatieproces: Leendert Buth, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 151 of e-mail: leendert.buth@nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over dit onderwerp: Erica Fritse, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail: milieuenmaatschappij@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl