Correctieblad én Engelse versie NEN 7777 gepubliceerd

30-01-2013 In NEN 7777 zijn enkele fouten rechtgezet, met verwijzingen naar andere onderdelen binnen de norm. De Engelse versie van NEN 7777 is gepubliceerd, omdat internationaal opererende laboratoria aangaven hier behoefte aan te hebben.

NEN 7777:2011 ‘Milieu en Voedingsmiddelen – Prestatiekenmerken van meetmethoden’ kan worden gebruikt bij de validatie van een meetmethode voor fysische of chemische grootheden binnen het eigen laboratorium. De norm beschrijft de prestatiekenmerken en hoe een laboratorium kan toetsen of een meetmethoden daaraan voldoet. Het validatieonderzoek start met het opstellen van een validatieplan dat een centrale rol heeft in NEN 7777.

Milieu én voedingsmiddelen

NEN 7777 is in 2011 herzien, waardoor de norm officieel toepasbaar is geworden voor meetmethoden aan voedingsmiddelen. Eerder gold de methode alleen voor meetmethoden voor milieuonderzoek. De prestatiekenmerken die aan de orde komen, zijn meetbereik, meetonzekerheid, aantoonbaarheids- en rapportagegrens, herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid, bias, terugvinding, selectiviteit, geheugeneffect en robuustheid.

Het correctieblad bij NEN 7777 is gratis verkrijgbaar bij NEN. Voor bedrijven die de norm in hun NEN Connect pakket hebben, is de aangepaste versie van de norm automatisch beschikbaar in NEN Connect.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm: Johan van ’t Bosch, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl