Debietmeetnorm voor het bepalen van emissies gepubliceerd

07-05-2013 De nieuwe norm voor de bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in afgaskanalen, NEN-EN-ISO 16911 is gepubliceerd. De norm bestaat uit twee delen: handmatige referentiemethode en geautomatiseerde meetsystemen.

De handmatige methode in deel 1 beschrijft verschillende meetmethoden om het debiet in ronde of rechthoekige afgaskanalen te bepalen. De methode wordt gebruikt als standaard referentiemethode.

Deel 2 beschrijft specifieke eisen voor geautomatiseerde meetsystemen (AMS) in het kader van debietmonitoring. De eisen zijn gedeeltelijk ontleend aan NEN-EN 14181, de norm voor de kwaliteitsborging van AMS. De methode is primair ontwikkeld voor de monitoring van emissies van afvalverbrandingsinstallaties en grote stookinstallaties.

De debietmeetnorm is bedoeld voor stookinstallaties die continue en periodieke of parallelle debietmetingen uitvoeren.

Informatie en bestellingen

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: NEN Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail: milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl