Deelnemers gezocht herziening norm ‘ISO/IEC 17025 beproevings- en kalibratielaboratoria’

01-05-2015 De internationale norm met algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, NEN-EN-ISO/IEC 17025, wordt herzien. Omdat deze norm van groot belang is voor Nederlandse laboratoria, heeft NEN onlangs een ‘mirror group’ opgericht die de Nederlandse inbreng vanuit verschillende sectoren zal verzorgen. Voor deelname zoekt NEN met name nog kalibratielaboratoria.

Nederland heeft ingestemd met de voorgestelde herziening, omdat er vanuit de verschillende betrokken normgebruikers ideeën voor verbetering waren.
Dit gebeurt in samenwerking met de normcommissie ‘Kwaliteitsmanagement’, die de formele verantwoordelijkheid heeft voor inbreng in de Europese en internationale normen voor conformiteitsbeoordeling (waaronder ISO/IEC 17025).

Waarom deelnemen?

Deelnemers zijn als eerste op de hoogte van de voorgestelde veranderingen in de norm en kunnen invloed uitoefenen op de Nederlandse inbreng. Het werken in de mirror group biedt een uitstekende kans om te netwerken en om kennis over dit onderwerp te verbreden. Ook biedt het de mogelijkheid om internationale contacten in dit werkveld te leggen.

Verschillende partijen hebben inmiddels zitting in de mirror group, waaronder Fenelab, TLR, E.ON, Aqualysis, Shield Group, NVWA, Witteveen+Bos, Linde Gas Benelux, SGS Nederland, Kiwa NV, NAM, RIVM en WLN. Aangezien kalibratielaboratoria ondervertegenwoordigd zijn, is NEN inmiddels begonnen met het actief benaderen van belanghebbenden op dit gebied. Omdat ISO voor deze herziening een relatief snel traject heeft gekozen en de mirror group zoveel mogelijk invloed wil uitoefenen, vindt op 13 mei a.s. de eerste vergadering plaats.

Meer informatie

Voor aanmelding of meer informatie kunt u contact opnemen met Thamar Zijlstra, telefoon (015) 2 690 154 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Meer informatie: Thamar Zijlstra

mm@nen.nl.

(015) 2 690 154

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl