Denk mee over herziening NEN-EN-ISO 25177 ‘Bodembeschrijving in het veld’

26-01-2015 In januari 2015 wordt gestart met de herziening van NEN-EN-ISO 25177, de norm voor bodembeschrijving in het veld. Partijen die werken met deze norm en andere geïnteresseerden worden aangemoedigd om mee te denken over de herziening via de normcommissie ‘Veldwerk – Monsterneming’. Zo kunnen diverse Nederlandse implementatie- en praktijkproblemen worden opgelost en wordt de Nederlandse kennis en ervaring tegelijkertijd in een mondiaal toegepast document geborgd.

In 2011 is de ISO-norm 25177 ‘Field soil description’ gepubliceerd als NEN-EN-ISO 25177 en daarmee nationaal aanvaard. In de praktijk lopen Nederlandse bedrijven echter tegen diverse implementatieproblemen aan. Nederland is daarom projectleider geworden voor de herziening van NEN-EN-ISO 25177 en probeert in de herziene norm:

  • op te nemen hoe bijzondere bestanddelen geschat en beschreven moeten worden;
  • aan te geven hoe er in Nederland met niet-gronden wordt omgegaan en waar de grens ligt;
  • de eisen uit NEN 5706 ‘Zintuigelijke waarnemingen’ over te nemen;
  • voor de textuurbeschrijving een goede verwijzing op te nemen naar NEN-EN-ISO 14688-1/-2 (deze norm vervangt NEN 5104 ‘Classificatie van onverharde grondmonsters’ en is voor geotechnisch onderzoek niet meer van kracht, maar voor milieuonderzoek wordt er nog wel naar verwezen).

Nederland projectleider met helicopterview

Nederland heeft ruime en brede ervaring en kennis op het gebied van bodemonderzoek en bodembeschrijving. Als projectleider met een helicopterview is Nederland dan ook in staat om de relatie tussen verschillende vakgebieden, zoals voor geotechnisch en milieukundig bodemonderzoek, te herkennen en te zorgen dat verschillende normen goed op elkaar aansluiten. Op deze manier kan een coherent stelsel van normen voor bodemonderzoek worden gewaarborgd.

Meer informatie

Voor meer informatie over de herzieningsprocedure of over de mogelijkheden om mee te denken over de herziening binnen de normcommissie ‘Veldwerk – Monsterneming’ kunt u contact opnemen met Saskia Schulten, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 129 of e-mail saskia.schulten@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl