Diffuse vluchtige organische stoffen detecteren met ‘optical gas imaging’ vastgelegd in richtlijn

05-12-2013 De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8399 met richtlijnen voor de detectie van diffuus vrijkomende vluchtige organische stoffen (VOS) met ‘optical gas imaging’ (OGI) is gepubliceerd. OGI is een camerasysteem waarmee VOS real-time zichtbaar kunnen worden gemaakt. NTA 8399 richt zich op draagbare, passieve en optische camerasystemen.

Vluchtige organische stoffen hebben schadelijke eigenschappen voor milieu en mensen. De vorming van ozon bijvoorbeeld (de belangrijkste component van smog) wordt veroorzaakt door de reactie van VOS met stikstofoxiden (NOx) onder invloed van zonlicht. Eén van de doelstellingen van het Nederlandse milieubeleid is het terugdringen van VOS-emissies. Hierin is traditioneel de aandacht uitgegaan naar puntbronnen, een gefixeerd punt van gekanaliseerde en daarmee in principe kwantificeerbare emissies (bijvoorbeeld stookinstallaties). NTA 8399 kan een basis zijn voor implementatie van richtlijnen in toekomstig milieubeleid voor het terugdringen van diffuse VOS-emissies.

NTA 8399

De NTA is ontwikkeld in een werkgroep van experts die is samengesteld onder de verantwoordelijkheid van de normcommissie 'Luchtkwaliteit'. Met NTA 8399 is een standaard werkwijze voor OGI vastgelegd die met name voor de op- en overslagbedrijven binnen de aardolieketen relevant is.

NTA 8399 is ook in het Engels beschikbaar en vormt tevens de Nederlandse inbreng in het recent gestarte Europese normalisatietraject voor het standaardiseren van meetmethodes van diffuse VOS emissies.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze richtlijn of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Nicolet Baas, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 371

nicolet.baas@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl