Eerste Europese norm voor klimaatadaptatie gepubliceerd

16-10-2019 Op 1 juli is NEN-EN-ISO 14090 ‘Klimaatadaptatie – Principes, eisen en richtlijnen gepubliceerd’. Dit is de eerste norm in een reeks over klimaatadaptatie die door ISO wordt ontwikkeld en die als Europese norm wordt overgenomen. Op 14 november wordt hierover een webinar georganiseerd.

Deze normen geven organisaties handvatten om alleen of in samenwerkingsverbanden maatregelen voor klimaatadaptatie te plannen, in te voeren en te monitoren op effectiviteit. Vanuit Nederland wordt aan de ontwikkeling van deze normenserie gewerkt door de NEN-commissie voor klimaatadaptatie.

NEN-EN-ISO 14090

De basis van de reeks normen voor klimaatadaptatie is gelegd met de NEN-EN-ISO 14090. Deze norm is in juli officieel gepubliceerd als de eerste Europese norm voor klimaatadaptatie en overgenomen als Nederlandse norm.

NEN-EN-ISO 14090 is bedoeld als een raamwerk dat organisaties in staat stelt om de effecten van klimaatverandering bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid, strategieën, plannen en activiteiten de nodige aandacht te schenken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer het identificeren van klimaateffecten, het begrijpen van klimaatrisico’s, het opstellen van een klimaatadaptieplan, monitoring en rapportage.

Webinar

Op donderdag 14 november, 14.00 – 15.00 uur, wordt door CEN een webinar over deze norm georganiseerd: ‘Addressing climate change adaptation within or across organizations by using the new standard NEN-EN-ISO 14090’. Deelname hieraan is kosteloos en aanmelden kan via deze link. Een mooie manier om in een uur goed inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde die de toepassing van NEN-EN-ISO 14090 kan bieden.

Internationaal

Om de internationale normalisatietrajecten te volgen en te beïnvloeden, nationaal bredere discussies op het gebied van klimaatadaptatie te voeren, belanghebbenden voor te lichten en te informeren, en met nationale trajecten af te stemmen, is in 2018 de NEN-commissie ‘ISO-normen voor klimaatadaptatie’ van start gegaan. Deze commissie richt zich met name op managementnormen op het gebied van klimaatadaptatie in de ISO 14000-serie.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm en commissie ‘ISO normen voor klimaatadaptatie’: Dick Hortensius, consultant normontwikkeling, telefoon 015 2 690 115 of e-mail mm@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO 14090:2019 en

Klimaatadaptatie - Principes, eisen en richtlijnen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl