Europese norm voor emissie gevaarlijke stoffen uit bouwproducten

12-12-2017 CEN heeft de Europese norm NEN-EN 16516 gepubliceerd voor het bepalen van de emissie van gevaarlijke stoffen uit bouwproducten naar de binnenlucht. De bepalingsmethode is gebaseerd op de bekende ISO 16000-serie voor binnenluchtkwaliteit. De vrijkomende vluchtige stoffen uit bouwproducten kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en/of het milieu.

De Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation; CPR) stelt dat bouwproducten geschikt moeten zijn om bouwwerken te maken die voldoen aan een aantal fundamentele eisen. Naast eisen aan bijvoorbeeld de constructieve veiligheid en de energiezuinigheid zijn er ook eisen op het gebied van gezondheid en milieu (BWR 3), waaronder regulated dangerous substances.

Bepalingsmethode

De norm beschrijft de methode om de emissie uit bouwproducten naar de binnenlucht te bepalen. Het gaat hierbij om schadelijke stoffen zoals formaldehyde en vluchtige organische stoffen (VOS). De methode is ‘horizontaal’. Dat wil zeggen dat de norm van toepassing is op alle bouwproducten waarvoor onder de CPR een geharmoniseerde productnorm bestaat.

Limietwaarden

Verschillende Europese landen hebben nationale regelgeving opgesteld met limietwaarden voor bouwproducten, waaronder vloerbedekking. In de Nederlandse regelgeving wordt goede ventilatie gezien als maatregel om vervuilde binnenlucht af en schone lucht toe te voeren. Het Bouwbesluit geeft de minimumeisen voor ventilatiecapaciteiten.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument

afc@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl