Evaluatie NEN 7779 'Milieu - meetonzekerheid': commentaar gevraagd

10-07-2013 NEN 7779, de norm voor bepaling van meetonzekerheid in milieulaboratoria, wordt in 2013 geëvalueerd. De norm is nu vijf jaar in gebruik en er is veel ervaring mee opgedaan. Normgebruikers die de afgelopen jaren in het gebruik van NEN 7779 tegen problemen of fouten zijn aangelopen of suggesties hebben om de norm te verbeteren, kunnen die vóór 1 september 2013 sturen naar milieu@nen.nl.

Vijfjaarlijkse evaluatie

Nederlandse (NEN) normen worden eens in de vijf jaar geëvalueerd. NEN wil daarbij graag de gebruikers van de normen betrekken. Dit resulteert in betere normen en een uitgebalanceerder normenpakket. Normkopers krijgen dan ook de mogelijkheid om hun ervaringen te delen.

NEN verzamelt de suggesties voor verbetering. De subcommissie ‘Statistische Toepassingen’ en de normcommissie ‘Milieukwaliteit’ beoordelen de suggesties en besluiten uiteindelijk welke veranderingen bij een herziening worden doorgevoerd.

NEN 7779

Deze norm beschrijft procedures voor de bepaling van de onzekerheid van resultaten van kwantitatieve fysische en chemische meetmethoden. Daarbij wordt gebebruik gemaakt van prestatiekenmerken en de resultaten van interne en externe kwaliteitscontrole. NEN 7779 past in een serie normen voor kwaliteitscontrole in milieu- en voedingsmiddelenlaboratoria, waartoe bijvoorbeeld ook NEN 7777 'Prestatiekenmerken van meetmethoden' behoort.

Meer informatie

Voor meer informatie over de evaluatie van NEN 7779, het aanleveren van opmerkingen of deelname aan de normsubcommissie ‘Statistische toepassingen’: Johan van ’t Bosch, Consultant Milieu, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail milieu@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl