Evaluatie Nederlandse normen bioassays

05-04-2016 NEN evalueert drie Nederlandse normen voor bioassays, namelijk NEN 5796:1989 “Bodem - Bepaling van de urease-activiteit”, NEN 6504:1980 “Water - Bepaling van de acute toxiciteit met behulp van Poecilia reticulata” en NPR 6505:1994 “Water - Het kweken van eencellige algen”. Organisaties die een van deze normen gebruiken, kunnen tot 1 juli 2016 hun commentaren aanleveren op het gebruik en de toepassing van deze normen. Ze kunnen aangeven of de normen moeten blijven bestaan, worden ingetrokken of worden herzien. Als NEN geen reacties ontvangt, worden deze normen ingetrokken.

NEN 5796 “Bodem - Bepaling van de urease-activiteit”

Deze norm beschrijft een methode voor het bepalen van de urease-activiteit (ureolytische activiteit) van grond. Door incubatie van een grondmonster met een ureumoplossing wordt ureum door het enzym urease omgezet in koolstofdioxide en ammoniak. De resterende hoeveelheid ureum wordt fotometrisch bepaald en de urease-activiteit wordt berekend op basis van de snelheid van omzetting van ureum.

NEN 6504 “Water - Bepaling van de acute toxiciteit met Poecilia reticulata”

Deze norm beschrijft een methode voor het vaststellen van de acute toxiciteit met Poecilia reticulata, beter bekend als de gup. De hier beschreven toets betreft alleen acuut optredende effecten. Meer informatie over de giftigheid van stoffen kan worden verkregen met een langer durende toets, waarbij ook andere dan de genoemde criteria worden beoordeeld. De norm is van toepassing op oplossingen van stoffen met een bekende samenstelling in een gestandaardiseerd medium.

NPR 6505 “Water - Het kweken van eencellige algen”

Deze praktijkrichtlijn beschrijft de benodigdheden en werkwijze voor het kweken van drie soorten aquatische algen. Twee van deze algensoorten worden gebruikt voor het toetsen van de toxiciteit van chemische stoffen, zoals beschreven in NEN-ISO 8692 en OECD 201. De derde wordt gebruikt als voedsel voor watervlooien (Daphnia magna), die zelf in toxiciteitstoetsen (ISO 6341 en OECD 202) worden toegepast.

Informatie en commentaar

Voor informatie over het normalisatieproces, de periodieke evaluaties of het leveren van commentaar: Johan van 't Bosch, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl. Tot uiterlijk 1 juli 2016 kunt u reageren op deze evaluaties.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan van 't Bosch.

(015) 2690 303

mm@nen.nl


Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl