Evaluatie nationale normen Veldwerk - Monsterneming

28-03-2017 Op dit moment worden zeven NEN-normen op het gebied van milieumetingen geëvalueerd. Het gaat om de methoden voor monsterneming van grond en sediment, grondwater, het plaatsen van peilbuizen, monsterneming van ketelwater en termen en definities die gebruikt worden voor (regen)wateronderzoek. NEN verneemt graag van de doelgroep voor deze normen vóór 1 juni 2017 hoe zij de kwaliteit en het gebruiksgemak van deze normen ervaren.NEN-normen worden elke vijf jaar geëvalueerd om te controleren of deze normen nog wel de huidige stand ter techniek beschrijven. Tegelijkertijd is dit ook het moment om te inventariseren of de normen nog wel in voldoende mate in Nederland worden toegepast. De volgende normen liggen nu ter evaluatie:

 

 

  • NEN 5742:2001, Bodem - Monsterneming van grond en sediment ten behoeve van de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-vluchtige organische verbindingen en fysisch-chemische bodemkenmerken
  • NEN 5743:1995, Bodem - Monsterneming van grond en sediment voor de bepaling van vluchtige verbindingen
  • NEN 5744:2011 (+A1:2013), Bodem - Monsterneming van grondwater
  • NEN 5766:2003, Bodem - Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig bodemonderzoek
  • NPR 6529:1987 (+C1:1987), Ketelwater - Monsterneming
  • NEN 6584:1987, Regenwater - Termen en definities
  • NEN 6599:1991, Water - Termen en definities

Evaluatieproces

De normcommissie 'Veldwerk-Monsterneming' is verantwoordelijk voor een advies over de toekomst van deze normen, maar neemt daarbij graag de input mee van actieve gebruikers van deze normen.
De normen kunnen ongewijzigd worden bevestigd en aangepast (via een correctieblad, wijzigingsblad of een algehele herziening) of worden ingetrokken. Graag vernemen wij vóór 1 juni 2017 uw mening en/of advies. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar mm@nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de evaluatieprocedure of over de werkzaamheden van de normcommissie 'Veldwerk - Monsterneming' kunt u contact opnemen met Saskia Schulten, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail: mm@nen.nl.


Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Schulten, Consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 303

mm@nen.nl


Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl