Experts gezocht voor herziening NTA 8019 ‘Luchtkwaliteit - Meeteisen voor fijnstofmetingen’

21-01-2015 Vanwege de publicatie van een nieuwe Europese norm voor fijnstofmetingen wordt de Nederlands Technische afspraak (NTA) 8019 'Luchtkwaliteit - Meeteisen voor fijnstofmetingen’ herzien. Geïnteresseerde partijen die werken met NTA 8019 worden uitgenodigd om deel te nemen aan de procedure voor herziening. De deadline voor aanmelding is 4 maart 2015.

NTA 8019 is in 2008 gepubliceerd als aanscherping op de toenmalige Europese normen NEN-EN12341:1998 en NEN-EN 14907:2005, die de randvoorwaarden voor het meten van fijnstof (PM10 en PM2,5) in de buitenlucht bepaalden. Het stellen van eenduidige meeteisen werd noodzakelijk geacht voor verbetering van de vergelijkbaarheid van de resultaten van fijnstofmetingen in Nederland.

Aanleiding: samenvoeging Europese normen voor fijnstofmetingen

In 2014 zijn de twee Europese normen voor fijnstofmetingen samengevoegd tot één norm. De norm is op 2 juni 2014 gepubliceerd als NEN-EN 12341:2014. Het is van belang dat NTA 8019:2009 wordt herzien om deze te laten aansluiten op de nieuwe Europese norm.

Herzieningsprocedure

Voor de herziening van NTA 8019 wordt een werkgroep opgestart. De eerste vergadering van deze werkgroep zal in het voorjaar van 2015 plaatsvinden. Aan deelname aan de werkgroep zijn geen kosten verbonden.

Aanmelding en informatie

Voor aanmelding voor de werkgroep of voor meer informatie over de procedure voor herziening, kunt u contact opnemen met Miranda Geelhoed, Consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 187 of e-mail miranda.geelhoed@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl