Experts gezocht voor herziening technische afspraak voor meten fijnstof

23-01-2020 Vanuit de normcommissie ‘Werkplek- en buitenluchtmetingen’ is besloten dat de Nederlands Technische afspraak (NTA) 8019 'Luchtkwaliteit - Meeteisen voor fijnstofmetingen’ wordt herzien en tegelijk wordt omgezet naar een Nederlandse norm. Geïnteresseerde partijen die werken met NTA 8019 worden uitgenodigd om deel te nemen aan de procedure. De deadline voor aanmelding is 28 februari 2020.

NTA 8019 is in 2008 gepubliceerd, en in 2015 herzien, als aanscherping op de Europese norm NEN-EN 12341. Dit is de referentiemethode voor het meten van fijnstof (PM10 en PM2,5) in de buitenlucht. Het stellen van eenduidige meeteisen werd noodzakelijk geacht voor verbetering van de vergelijkbaarheid van de resultaten van fijnstofmetingen in Nederland. Bij een tweede herziening van een NTA wordt het document automatisch procedureel omgezet naar een Nederlandse norm.

Aanleiding herziening

Aanpassing van NTA 8019 is van belang omdat uit onderzoek is gebleken dat filterbatches zich verschillend kunnen gedragen bij bevochtiging. Dit betekent dat onder andere de conditioneringstijd van de filters moet worden aangepast. Verder is het verzoek om de inhoud aan te passen zodat ook eenmalig in plaats van duplo weging tot de mogelijkheden behoort.

Herzienings- en omzettingsprocedure

Voor de herziening en omzetting van NTA 8019 wordt een werkgroep opgestart. De eerste vergadering van deze werkgroep vindt in het voorjaar van 2020 plaats. Aan deelname aan de werkgroep zijn geen kosten verbonden. Deelname is mogelijk door een e-mail te sturen aan mm@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Jacobien Boehmer, Consultant Milieu en Maatschappij, telefoon 015 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl