Experts gezocht voor normcommissie meststoffen

22-12-2015 Nederland heeft, via NEN, een bepalende invloed in de Europese normalisatie op het gebied van meststoffen. Voor het ontwikkelen van normen voor meststoffen zoekt NEN experts die willen deelnemen in de Nederlandse normcommissie. Dit is interessant voor iedereen die zich bezig houdt met de productie, analyse of toepassing van organische meststoffen en/of kalkmeststoffen.

In alle lidstaten van de Europese Unie speelt de agrarische sector een belangrijke rol. Niet voor niets heeft de Europese Commissie in 2003 de regelgeving rondom de harmonisatie van analysemethoden aangescherpt (EC No. 2003/2003). Meststoffen en kalkmeststoffen hebben, afhankelijk van hun samenstelling, niet alleen effect op de opbrengst, maar ook op het milieu. Vandaar dat toezicht hierop belangrijk is en dat de Technische Commissie CEN/TC 260 ‘Fertilizers and liming materials’ hiervoor gestandaardiseerde Europese analysemethoden ontwikkeld.

Normontwikkeling

Sinds de oprichting van de Europese Technische Commissie CEN/TC 260 'Fertilizers and liming materials' in 1995 zijn al meer dan 100 normen gepubliceerd. Nederland heeft, via NEN, een bepalende invloed in de Europese normalisatie. In deze positie kan de Nederlandse sector borgen dat Europese normen optimaal aansluiten bij Nederlandse situatie. In Nederland wordt dit Europese werk nauw gevolgd en beïnvloed door de normcommissie 'Meststoffen'.

Deelname gevraagd belanghebbenden kalkmeststoffen en organische mest

Op dit moment zoekt NEN Nederlandse experts op het gebied van kalkmeststoffen of organische mest om de Nederlandse normcommissie te versterken en zo het Nederlandse belang over te brengen op Europees niveau. Daarom inventariseert NEN voor welke Nederlandse organisaties dit onderwerp van belang is.

Lid worden?

Het is zaak dat alle normen zo goed mogelijk opgesteld en bijgehouden worden. Als actief lid van de normcommissie kan men invloed uitoefenen, mee beslissen en zo een bijdrage leveren aan de veiligheid en toepasbaarheid van meststoffen.

Aanmelden en meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden van de commissie en lidmaatschap: Gillian Herpers, Consultant NEN Agrofood en Consument, telefoon (015) 2 690 444 of e-mail gillian.herpers@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze normen of over het normalisatieproces kunt u terecht bij Gillian Herpers, consultant AgroFood & Consument.

(015) 2 690 444

gillian.herpers@nen.n

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl