Gelijkwaardigheid van meetmethoden: publicatie correctieblad NEN 7778

11-03-2014 NEN heeft een correctieblad gepubliceerd bij NEN 7778 ‘Milieu – Gelijkwaardigheid van meetmethoden’. Met dit correctieblad zijn de termen en afkortingen in NEN 7778 weer op een lijn gebracht met NEN 7777 en NEN 7779, de normen voor milieulaboratoria over prestatiekenmerken en meetonzekerheid. De gebruikte afkortingen waren uiteen gaan lopen na publicatie en herziening van de genoemde normen voor kwaliteitscontrole in milieulaboratoria.

Waar nodig is NEN 7778 ook op andere punten geactualiseerd. De norm beschrijft een procedure waarmee laboratoria kunnen beoordelen of een meetmethode gelijkwaardig is aan een referentiemethode en is bedoeld voor toepassing op fysische en chemische bepalingen. Het correctieblad is gratis verkrijgbaar. Wanneer laboratoria de norm nu nieuw aanschaffen is het correctieblad daarin verwerkt.

Serie voor kwaliteitscontrole

NEN 7778 past in een serie normen voor kwaliteitscontrole in milieu- en voedingsmiddelenlaboratoria, waartoe bijvoorbeeld ook NEN 7777 ‘Prestatiekenmerken van meetmethoden’ behoort. De norm voor meetonzekerheid, NEN 7779, wordt op dit moment herzien.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Johan van ’t Bosch, consultant Milieu.

(015) 2 690 303

milieu&maatschappij@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl