Herziene NPR gepubliceerd als toelichting bij detectie Legionella volgens NEN 6265

09-05-2014 NEN heeft de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 6266:2014 'Water – Toelichting bij de detectie van Legionella volgens NEN 6265' gepubliceerd. Deze NPR vormt een toelichting bij het gebruik van NEN 6265 voor de bepaling van Legionella-bacteriën in water. NPR 6266:2014 vervangt de versie van 1991 en is aangepast aan de meest recente versie van NEN 6265:2007 'Water – Detectie en telling van Legionella'. Vooral voor laboratoria die wateronderzoek uitvoeren, is de praktijkrichtlijn interessant.

NPR 6266 geeft ook aanwijzingen voor het nader identificeren van de kolonies, die op grond van hun verschijningsvorm als verdacht worden gekarakteriseerd. Sinds een paar jaar zijn er voor de bevestiging van verdachte Legionella-kolonies PCR-technieken beschikbaar. Deze technieken maken het mogelijk om al binnen enkele uren informatie te hebben over de aanwezigheid van Legionella in het monster. Een laboratorium kan deze methoden gebruiken mits ze gevalideerd zijn.

Ontwikkeling ISO-norm voor Legionella vordert gestaag

Naast de nationale normen die er voor Legionella bestaan (NEN 6265:2007, NEN 6254+C1:2013), is Nederland ook betrokken bij de herziening van de internationale (ISO-)norm voor Legionella. Vitens is namens Nederland projectleider van dit traject en NEN voert het secretariaat. Samen met een groep internationale experts wordt gewerkt aan een nieuwe versie van ISO 11731:1998 'Water quality – Detection and enumeration of Legionella'. Voor de validatie van deze nieuwe versie wordt dit jaar een ringonderzoek met verschillende internationale laboratoria opgezet. De toekomstige versie van ISO 11731 zal van toepassing zijn op verschillende watertypen, zoals: leiding-, oppervlakte-, koel-, industrie- en proceswater.

Nieuwe leden

De normsubcommissie 'Microbiologische parameters' heeft NPR 6266 opgesteld en is betrokken bij verschillende internationale werkgroepen voor watermicrobiologie. De commissie staat open voor nieuwe leden.

Effect Legionella op de volksgezondheid

Onderzoek naar de aanwezigheid van Legionella-bacteriën in water wordt uitgevoerd, omdat aerosolvorming van water dat besmet is met deze bacteriën kan leiden tot longontsteking (legionellose) – vooral bij personen met een verminderde weerstand. Daarnaast vormt drinkwater met Legionella-bacteriën een verhoogd risico voor mensen die zich regelmatig verslikken. Legionellose is een relatief weinig voorkomende ziekte, die voor het eerst bekend werd in 1976. In Nederland worden sinds 1999 jaarlijks 200 tot 500 ziektegevallen gemeld.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor deelname aan de normsubcommissie 'Microbiologische parameters' of meer informatie over de normen: Laura Mout, consultant Milieu & Maatschappij.

(015) 2 690 436

milieu@nen.nl

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met Milieu & Maatschappij

015 2 690 303

mm@nen.nl